Belastingplan 2023: verhoging algemeen WBR-tarief en afschaffing jubelton

Belastingplan 2023: verhoging algemeen WBR-tarief en afschaffing jubelton

Op Prinsjesdag heeft het kabinet onder meer het Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Hieronder delen we de belangrijkste voorstellen die van belang zijn voor het notariaat.


Algemeen overdrachtsbelastingtarief wordt per 1 januari 2023 verhoogd van 8% naar 10,4%

Met ingang van 1 januari 2023 wordt het algemene tarief WBR verhoogd tot 10,4%. Dit tarief is van toepassing op alle verkrijgingen die niet in aanmerking komen voor het verlaagde tarief van 2% en waarop geen vrijstelling van toepassing is zoals de verkrijging van:

– een woning die niet zal fungeren als hoofdverblijf;
– niet-woningen (waaronder bouwgrond);
– economische eigendom van onroerende zaken;
– artikel 4 WBR-aandelen; en
– aanhorigheden die niet gelijktijdig met de woning-hoofdverblijf worden verkregen.

Het verlaagde WBR-tarief blijft 2%.

Eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor eigen woning wordt op 1 januari 2023 verlaagd

Op 1 januari 2023 zal de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning voor zowel kinderen als andere verkrijgers worden verlaagd van € 106.671 naar € 28.947. Vervolgens wordt op 1 januari 2024 deze schenkingsvrijstelling volledig afgeschaft. Hiermee komt ook de mogelijkheid om de schenkingen over 3 kalenderjaren te spreiden te vervallen voor schenkingen die voor het eerst in het kalenderjaar 2023 worden gedaan. Voor schenkingen die in het jaar 2022 zijn gedaan, wordt de spreidingsmogelijkheid beperkt tot 2 jaar. Dit laatste betekent concreet dat een bij een schenking in 2022 onbenut gebleven deel van de vrijstelling nog kan worden benut voor een schenking in 2023 maar niet meer voor een schenking in 2024. Het blijft mogelijk de voor het eerst in 2022 ontvangen schenkingen uiterlijk 31 december 2024 te besteden.

Vanaf 1 januari 2023 geldt leegwaarderatio niet meer voor woningen die tijdelijk worden verhuurd

In tegenstelling tot het coalitieakkoord wordt de leegwaarderatio voor verhuurde woningen niet afgeschaft, maar per 1 januari 2023 geactualiseerd. Wel wordt de leegwaarderatio dan afgeschaft voor woningen die voor een bepaalde tijd worden verhuurd. Voor een woning is die termijn niet langer dan 2 jaar en voor een kamer niet langer dan 5 jaar. Bij een tijdelijk huurcontract krijgt de eigenaar immers op korte termijn het volle en onbezwaarde eigendom over de woning zodat er vrijwel geen sprake is van een waardedrukkend effect van de verhuurde toestand. Ook bij verhuur aan gelieerde partijen zal de leegwaarderatio met ingang van 1 januari 2023 niet meer gelden.

De leegwaarderatio is een van de huurprijs afhankelijke factor voor het berekenen van de waarde van een geheel of gedeeltelijk verhuurde woning. Het gaat om huur van langere duur als mensen huurbescherming genieten.

Vanaf het belastingjaar 2024 zal het aanmerkelijkbelangtarief in tweeën worden gesplitst

Verder wordt voorgesteld om per 2024 twee schijven te introduceren in het box 2-tarief. Het inkomen uit aanmerkelijk belang (nu 26,9%) wordt dan voor de eerste € 67.000 (voor partners € 134.000) belast tegen 24,5%. Het meerdere zal dan worden belast tegen 31%. Door invoering van een verlaagd tarief worden jaarlijkse dividenduitkeringen gestimuleerd.

Meer weten over de voorstellen in het Belastingplan?

Uiteraard kunt u bij Metis Notarissen terecht voor uitgebreid advies over de gevolgen die de voorstellen eventueel voor u hebben. Neem contact op met een vestiging bij u in de buurt voor een vrijblijvende afspraak. Of laat hier uw gegevens achter en we nemen contact met u op.Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen