De digitalisering van het notariaat biedt kansen

De digitalisering van het notariaat biedt kansen cover

De digitalisering van het notariaat biedt kansen

Onze samenleving wordt steeds digitaler. Deze digitalisering zorgt voor een verandering in de manier waarop de kennis van professionals beschikbaar wordt gesteld. Dit geldt ook voor notarissen. Niet alleen het contact met cliënten zal veranderen, maar waarschijnlijk ook de wijze waarop informatie wordt verkregen, verwerkt en opgeslagen. Welke kansen biedt digitalisering voor de notaris? En wat halen cliënten uit digitalisering? Notaris Tim Gielens bespreekt dit vraagstuk uitgebreid in onderstaand artikel.

De maatschappij is constant in beweging
Op sociaal vlak wordt zichtbaar dat mensen en organisaties in toenemende mate met elkaar verbonden zijn via technologie. Door middel van interactieve netwerken is er een nieuwe sociale constructie ontstaan waarmee burgers en organisaties elkaar ontmoeten. Deze wijze van communicatie vormt een steeds belangrijker onderdeel van ons dagelijks leven. Op economisch gebied blijken werkprocessen in toenemende mate geautomatiseerd en efficiënter te worden. Dit leidt ertoe dat bepaalde vormen van dienstverlening zullen verdwijnen en overgenomen worden door machines en dat transacties via interactieve platforms verlopen en minder plaats- en tijdgebonden worden. Consumenten en bedrijven willen snelheid, gemak, voordelige tarieven en vooral zoveel mogelijk zelf kunnen regelen. Deze tendensen veranderen de maatschappij waarin we leven en daarmee ook de werkomgeving waarin notarissen werken.

De kerntaken van de notaris
“Tegenwoordig is het zo dat mensen steeds minder willen betalen voor juridische hulp, en eigenlijk ook echt alleen voor de diensten die ze niet zelf kunnen regelen”, vertelt Tim. Het is daarom goed om stil te staan bij de (kern)taken van de notaris. “De notaris zorgt voor rechtszekerheid, bevordert rechtsbescherming en waarborgt een goed functionerend rechtsverkeer door het geven van advies en het vastleggen van rechtshandelingen en rechtsverhoudingen in notariële akten. Notarissen kunnen dus eigenlijk omschreven worden als openbare ambtenaren die exclusief met een aantal wettelijke taken zijn belast.”

Digitale ontwikkelingen binnen het notariaat
In een steeds veranderende wereld die steeds digitaler wordt zal de dienstverlening van de notaris uiteindelijk ook moeten worden aangepast. Wat namelijk vaststaat is dat in (bijna) iedere branche al het werk dat door een computer gedaan kan worden, vermoedelijk uiteindelijk ook door een computer gedaan zal worden. Dit geldt vooral voor routinematig werk waarbij geen creativiteit vereist is. Binnen het notariaat is er werk dat aan deze omschrijving voldoet. Tim wijst op het feit dat innovatie daarom van groot belang is. “Technologische ontwikkelingen creëren namelijk kansen die de notaris moet benutten. Door het digitaal aanbieden van de daarvoor geschikte notariële diensten, kan het maatwerk daarnaast extra beschermd worden. Zo halen cliënten ook direct hun voordeel.”

Digitalisering biedt mogelijkheden
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie ziet dat steeds meer notariskantoren het digitale experiment aangaan. Dat is een goede ontwikkeling volgens Tim: “Technologie hoeft namelijk niet per se een bedreiging te vormen, maar biedt ook nieuwe mogelijkheden. Het notariaat zou hierop in kunnen spelen door zich nadrukkelijk digitaler te profileren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het digitaal verifiëren van identiteiten, digitale gesprekken tussen de notaris en de cliënt en vernieuwde digitale betalingsmethodes. Zo wordt de notariële dienstverlening aangepast aan een gedigitaliseerde samenleving.” Voor veel cliënten is dit ook prettiger. Zij zijn (meestal) gewend aan een gedigitaliseerde wereld en verwachten dan ook de optie voor digitale service.

Innovatie is van belang
Digitale ontwikkelingen leiden dus tot verandering van de maatschappij waarin we leven en de werkomgeving waarin we werken. Dit stelt de traditionele notaris op de proef, maar creëert ook kansen die de ondernemende notaris kan benutten. Innovatie is daarom belangrijk. “De manier waarop een notaris hiermee omgaat en de mate waarin hij of zij openstaat voor verandering, zullen bepalend zijn voor de toekomst”, stelt Tim afsluitend.

Meer informatie?
Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij staan klaar met passend professioneel advies.Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen