De Omgevingswet: wat u moet weten en hoe u zelf kunt rechercheren

De Omgevingswet: wat u moet weten en hoe u zelf kunt rechercheren cover

De Omgevingswet: wat u moet weten en hoe u zelf kunt rechercheren

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingevoerd. We informeren u graag over de belangrijkste veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. De Omgevingswet is een nieuwe wet die oude wetten vervangt en regels bevat voor de fysieke leefomgeving van Nederland. Het doel van de wet is om de regelgeving te vereenvoudigen en te verbeteren.

De wet heeft een aantal belangrijke veranderingen en plichten gebracht. Hieronder vindt u de belangrijkste veranderingen:

1. DSO

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is een digitaal loket waarin alle informatie over de fysieke leefomgeving van Nederland wordt samengebracht. Het DSO is bedoeld om de informatievoorziening over de leefomgeving te verbeteren en de samenwerking tussen overheden te bevorderen. Iedereen wordt geacht via het DSO kennis te kunnen nemen van het omgevingsplan, met name kopers van onroerend goed.

2. Wet voorkeursrecht gemeenten

De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) is komen te vervallen. Dit was een instrument waarmee gemeenten als eerste de mogelijkheid kregen om gronden te kopen, voordat deze aan anderen worden aangeboden. Deze wijziging heeft aanzienlijke gevolgen voor het notariaat. Overheden zijn vanaf 1 januari verplicht om om een voorkeursrechtbeschikking in te schrijven in de openbare registers. Zonder deze inschrijving is er geen sprake van een geldig voorkeursrecht.

3. Monumenten

De Omgevingswet heeft ook gevolgen voor monumenten. Zo is er een nieuwe regeling voor het aanwijzen van rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Ook is er een nieuwe regeling voor het wijzigen van monumenten. Concreet houden deze regelingen in dat kopers van onroerend goed zelf een onderzoeksplicht hebben naar een eventuele monumentale status van het aangekochte goed. Deze status is echter in het nieuwe Omgevingsplan gemakkelijk zelf te onderzoeken.

4. Minder recherches notaris

De Omgevingswet heeft als doel om de regelgeving rondom de fysieke leefomgeving te vereenvoudigen. Dit betekent dat er minder recherches door de notaris nodig zijn. Cliënten moeten echter wel zelf meer rechercheren om te weten wat er speelt in hun omgeving.

Rechercheren betekent in dit geval dat cliënten zelf meer onderzoek moeten doen naar de fysieke leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld door informatie op te zoeken op websites zoals Overheid.nl en Omgevingsweb. Het is belangrijk dat cliënten goed op de hoogte zijn van wat er speelt in hun omgeving, omdat de Omgevingswet meer verantwoordelijkheid bij de burger legt.

Om u verder te helpen, geven wij u graag uitgebreide tips over hoe u zelf kunt rechercheren. Hieronder vindt u een lijst hulpmiddelen en tips voor het zelf rechercheren:

Tips voor zelf rechercheren

  1. Overheid.nl: Op deze website kunt u informatie vinden over de Omgevingswet en de bijbehorende regelgeving.
  2. DSO: Zoals eerder genoemd is het DSO een digitaal loket waarin alle informatie over de fysieke leefomgeving van Nederland wordt samengebracht.
  3. Omgevingsweb: Op deze website vindt u nieuws, achtergronden en praktische informatie over de Omgevingswet.

Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. Door zelf te rechercheren kunt u ervoor zorgen dat u goed voorbereid bent en weet wat er speelt in uw omgeving. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen