Echtscheiden of écht scheiden…?

Zijn u en(/of) uw partner van mening dat het toekomstperspectief er beter uitziet los van elkaar? Een beslissing waar meestal een hoop aan vooraf is gegaan, maar ook een beslissing met verstrekkende gevolgen voor de toekomst. Ondanks dat de emotionele en fysieke toestand het vaak niet toelaat, moet er op het moment dat u besluit uit elkaar te gaan een hoop bekeken en geregeld worden. Wat is er allemaal vastgelegd, hoe gaan we om met partneralimentatie, wat betekent de scheiding voor ons pensioen? Wat betekent de scheiding voor onze woning en hypotheek en voor onze belastingaangiftes? Hoe verdelen we onze bezittingen en onze schulden? En, last but not least, hoe gaat het nu verder met onze kinderen? U hoeft er overigens op dat moment niet alleen voor te staan. Uw notaris kan u helpen bij het maken van de juiste keuzes door het in goed overleg opstellen van een echtscheidingsconvenant, ofwel door aan te treden als mediator.

Het zijn slechts een aantal onderwerpen die op dat moment de revue passeren. Het is mens eigen om in zo’n situatie zaken vooruit te schuiven en te denken: ‘dat komt wel goed’. Nu moet ik bekennen dat ikzelf, en mijn vakgenoten met mij, natuurlijk wel wat gekleurd ben in dit kader. Uiteraard maken we het (gelukkig) met regelmaat mee dat echtparen die besluiten uit elkaar te gaan, hun zaken goed geregeld hebben en in de afwikkeling weinig ruimte hebben gelaten voor onenigheid. Hoe vervelend de situatie ook is, toch geeft dat wat rust. Vaker echter, maken we het mee dat beide partners niet exact weten of en zo ja, hoe bepaalde zaken geregeld zijn. Natuurlijk weten we op wiens naam het huis staat en van wie die oldtimer in de garage is. Maar dat is pas het begin.

Los van hoe uw echtscheiding geregeld wordt, wilt u er ook voor waken dat erfgenamen op termijn niet voor ongewenste verrassingen komen te staan. Vaak blijkt dit, zonder dat partijen er erg in hebben, toch het geval. Wanneer u in goede verstandhouding uit elkaar gaat is dat meestal niet zo erg. Maar is dit niet het geval, dan kan dit heel vervelend uitpakken. Kunt u de volgende vragen volmondig met JA beantwoorden?

  1. Kunt u met zekerheid zeggen wie de begrafenis en afwikkeling van de nalatenschap voor de kinderen regelt wanneer deze nog minderjarig zijn?
  2. Heeft u gezorgd voor een tweetrapsmaking die de mogelijkheid tot doorvererving van vermogen naar uw ex-partner via uw kinderen voorkomt?
  3. Heeft u een testamentair bewind ingesteld en weet u wie het vermogen dat uw kinderen krijgen beheert?
  4. Heeft u uitgesloten dat uw ex-partner aanspraak maakt op het zogeheten ouderlijk vruchtgenot van uw minderjarige kinderen?

Wanneer u alle vier de vragen volmondig met ja kunt beantwoorden, dan lijkt het erop dat u indien u overlijdt voor zowel uzelf als voor uw partner (!) duidelijkheid heeft geschept in moeilijke tijden. Het kan echter nooit kwaad om dat zo nu en dan nog eens te (laten) checken. Omstandigheden veranderen, wetgeving verandert, dus uw testament is ook aan verandering onderhevig. Onze beroepsgroep is van mening dat het dak gerepareerd moet worden, wanneer de zon schijnt. Voelt u reeds nattigheid, dan kan het namelijk al te laat zijn.

Mr. Tim Gielens
NotarisUw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen