Eindejaarstips 2023: hoe behaalt u dit jaar nog fiscaal voordeel?

Eindejaarstips 2023: hoe behaalt u dit jaar nog fiscaal voordeel? cover

Eindejaarstips 2023: hoe behaalt u dit jaar nog fiscaal voordeel?

Met het het einde van het jaar in zicht, zetten wij graag een aantal eindejaarstips voor u op een rij. Deze tips hebben betrekking op wat dit jaar nog kan worden gedaan (of juist worden nagelaten) om fiscaal voordeel te behalen op het gebied van schenkbelasting, inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting. Zo sluit u het jaar weloverwogen af en maakt u een goede start van het nieuwe fiscale jaar.

1. Schenkbelasting (Successiewet)

Jaarlijks onbelast een bedrag schenken

Ieder jaar kan belastingvrij aan uw kinderen worden geschonken. Hierdoor besparen uw kinderen later mogelijk erfbelasting en verlaagt u zelf uw box 3-vermogen. Een lager box 3-vermogen heeft verschillende voordelen, zoals minder belastingheffing. Dit geldt niet wanneer u schenkt aan minderjarige kinderen. Ouders moeten namelijk het vermogen van hun minderjarige kinderen, inclusief het geschonken bedrag, meetellen voor hun eigen vermogen bij het berekenen van de box 3-belasting. Bij volwassen kinderen neemt het box 3-vermogen toe.

In 2023 bedraagt de vrijstelling €6.035 per kind. Als u meer schenkt, moet de ontvanger (minstens) 10% schenkbelasting betalen. Voor schenkingen aan kleinkinderen, broers, zussen en anderen is de vrijstelling in 2023 €2.418. Deze twee vrijstellingen kunnen worden gecombineerd, waardoor een bedrag van €8.453 belastingvrij aan een kind kan worden geschonken, met de voorwaarde dat het kind €2.418 aan het kleinkind schenkt (en dit erkent als schuld).

Een groter bedrag onbelast schenken

Eenmalig kan aan (stief-/pleeg-)kinderen een groter bedrag belastingvrij worden geschonken. In 2023 is deze vrijstelling €28.847, of als het geld bedoeld is voor een dure studie, €60.298.

Voor de eigen woning kan in 2023 voor het laatst eenmalig €28.947 belastingvrij worden geschonken. Deze vrijstelling geldt voornamelijk nog voor schenkingen aan kleinkinderen, broers, zussen en anderen. Voor schenkingen aan kinderen kunt u namelijk gebruikmaken van de “algemene” eenmalig verhoogde vrijstelling tot hetzelfde bedrag zonder specifieke bestedingsvoorwaarden.

Een voorwaarde voor het gebruik van een van de eenmalig verhoogde vrijstellingen is dat de ontvanger (of zijn partner) tussen de 18 en 40 jaar oud is op het moment van ontvangst (de dag waarop de ontvanger of zijn partner 40 jaar oud wordt, telt nog mee). Als in 2023 gebruik wordt gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling van €28.947 voor de eigen woning, moet de schenking volledig in 2023 plaatsvinden en uiterlijk in 2025 door de ontvanger aan de eigen woning worden besteed.

Aanvullen van eerdere schenking voor de eigen woning

Als er voor de eigen woning in 2021 nog niet het maximale vrijgestelde bedrag van €105.302 is geschonken of in 2022 het maximale bedrag van €106.671, dan mag dit in 2023 nog worden aangevuld. Het is belangrijk dat dit bedrag uiterlijk op de dag van de 40e verjaardag van uw kind of diens partner wordt geschonken. Doet u uw schenking nog vóór 1 januari 2024, dan bespaart u in 2024 belastingheffing in box 3.

2. Fiscaal partnerschap

Aan het fiscaal partnerschap zijn verschillende voor- en nadelen verbonden. Een fiscaal partnerschap kan resulteren in een lagere belastingdruk en gunstigere aftrekposten. Daar tegenover staat dat partners in een fiscaal partnerschap gezamenlijk aansprakelijk zijn voor de belastingen. Dit kan nadelig zijn als een van de partners aanzienlijke belastingschulden heeft. Daarnaast worden uw beide inkomens meegenomen in het berekenen van toeslagen, wat kan leiden tot lagere toeslagen. Het is dus belangrijk om goed te overwegen wat in uw situatie het voordeligst is.

Ongehuwde samenwoners kunnen nog in 2023 fiscaal partner worden, bijvoorbeeld door een notarieel samenlevingscontract op te stellen.

3. Box 3-vermogen verlagen

Omzetting in andere box 3-vermogenscategorie

Sinds 2023 is er een verandering in de belastingregels. Uw vermogen in box 3 wordt nu opgedeeld in drie categorieën: geld op de bank (inclusief contant geld), andere eigendommen en de schulden die u heeft. Elke groep heeft een eigen rendementspercentage.

Door deze verschillende percentages kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om vóór 1 januari 2024 een extra schuld op te bouwen en het geleende geld op een bankrekening te zetten. Een andere mogelijkheid is om eigendommen te verkopen en het verdiende geld op een bankrekening te zetten of te gebruiken om bestaande schulden af te betalen. Het doel hiervan is wederom om het inkomen dat op 1 januari 2024 wordt berekend in box 3 te verminderen.

Koop/verkoop eigen woning rond jaarwisseling

Wanneer u een deel van uw eigen geld gebruikt om een huis te kopen en de notariële overdracht en betaling vóór het einde van het jaar plaatsvinden, kunt u belasting in box 3 besparen. Als u uw eigen woning verkoopt, is het voordeliger om de overdracht na 31 december 2023 te laten plaatsvinden als er bij de verkoop veel overwaarde wordt gerealiseerd. Op deze manier wordt deze overwaarde op 1 januari 2024 niet belast in box 3.

4. Overdrachtsbelasting

Bent u tussen de 18 en 35 jaar oud en koopt u in 2023 een huis, dan kunt u eenmalig gebruikmaken van de startersvrijstelling. Hiervoor is het belangrijk dat de woning niet meer waard is dan €440.000. Dit bedrag wordt namelijk in 2024 verhoogd naar €510.000, dus het kan slim zijn om de overdracht van een woning met een waarde tussen deze genoemde bedragen uit te stellen tot het begin van 2024.

Zorg ervoor dat u goed geïnformeerd bent over deze mogelijkheden. Bij Metis Notarissen staan we klaar om u te adviseren en te begeleiden bij het realiseren van uw fiscale doelen. Neem contact met ons op voor persoonlijk advies.

Let op: Deze tips zijn algemeen van aard. Voor specifiek advies raden we aan contact op te nemen.Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen