Familie-checklist

Graag delen wij onze familie-checklist met u! Zeker weten zorgt voor gemoedsrust, toch? Twijfelt u echter naar aanleiding van één of meerdere van voorgaande vragen of u het (nog altijd) goed geregeld heeft? Neem het zekere voor het onzekere. Bel ons even voor een afspraak (T. 088-3040384, het directe nummer van de afdeling Familierecht) of stuur ons uw vraag per email (familierecht@metisnotarissen.nl). Wij kijken en denken graag met u mee.

U kunt de checklist ook hier downloaden en per post retourneren of afgeven bij één van onze vestigingen, dan nemen wij spoedig contact met u op.

Familie-checklist

Familie-checklist
De kans is groot dat uw testament niet meer voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mogelijkheden sinds de invoering van het nieuwe erfrecht en geen rekening houdt met de eigen bijdrage in de zorg.
U leeft wellicht in de veronderstelling dat alles goed is geregeld. Het is verstandig uw testament door ons kantoor te laten controleren om te zien of uw testament nog aan uw huidige wensen voldoet.
Zit een groot deel van uw vermogen in uw huis? Daardoor bestaat de kans dat er na uw overlijden onvoldoende geld op uw spaarrekening staat om de erfbelasting te voldoen.
Neem dan een uitsluitingsclausule op in uw testament. In oude testamenten is deze clausule vaak zonder flexibiliteit opgenomen. Door de clausule flexibel te maken kunnen uw kinderen belasting besparen.
Het opnemen van een zorgbijdrage-clausule in uw testament kan in een aantal situaties een hoge eigen bijdrage voorkomen.
Als uw eigen kinderen het niet zo hard nodig hebben kunt u extra erfbelasting besparen door uw kleinkinderen in uw testament op te nemen. Tevens gunt u uw kleinkinderen alvast een eigen spaarpotje.
Sinds 2003 kunt u geen executeur meer bij codicil aanwijzen. Heeft u in uw oude testament een executeur aangewezen dan heeft deze wellicht minder bevoegdheden dan die u aan een executeur kunt toewijzen in testamenten van na 2002.
U kunt bij de notaris een levenstestament laten opstellen waarin u volmacht verleent aan een of meer personen of instanties om uw zaken te behartigen als u dat niet meer zelf kunt.
De kans is groot dat er een periodiek verrekenbeding in is opgenomen, hetwelk u nimmer heeft uitgevoerd. Bij echtscheiding of overlijden zal uw vermogen moeten worden verrekend alsof u in gemeenschap van goederen bent gehuwd. Is er al een zogenaamd finaal verrekenbeding in uw huwelijksvoorwaarden opgenomen waardoor er bij uw overlijden minder erfbelasting betaald hoeft te worden.
Heeft u vermogen in box 3 (spaargeld, beleggingen, een tweede (vakantie)woning), dan kunt u door schenkingen te doen in een aantal gevallen voorkomen dat u een hogere eigen bijdrage gaat betalen.