Wie geeft u vertrouwen als u het zelf niet meer kunt?

Wie geeft u vertrouwen als u het zelf niet meer kunt?

INFORMATIEAVOND DOOR NOTARIS MR. YVONNE WILLEMSE

Als iemand overlijdt gaat zijn vermogen over op een of meer andere personen. Het erfrecht wijst aan wie dat zijn. Als u wilt dat uw nalatenschap geheel of gedeeltelijk anders vererft dan volgens de wettelijke regels, is het nodig een testament te maken. Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament.

In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Een testament werkt dus pas als u overlijdt, terwijl een levenstestament werkt voor situaties tijdens uw leven. Bijvoorbeeld wanneer u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent zelf te handelen. U kunt dan in een levenstestament iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

Denk niet: Ik ben nog geen 80 jaar, dat hoef ik nu nog niet te regelen. Iedereen kan altijd iets onverwachts overkomen. Dementie of ziektes helaas zijn niet te voorspellen Uit ervaring weten wij dat er rondom een overlijden veel vragen zijn over het wel of niet moeten regelen van een Verklaring van Erfrecht of een (levens) testament.

Om u inzicht en duidelijkheid hierin te geven organiseert Metis Notarissen een tweetal informatieavonden over deze onderwerpen.
Beide lezingen gaan over onderwerpen die op dit moment actueel zijn zoals de eigen bijdrage in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ, voorheen AWBZ), het afstemmen van testamenten hierop en het tijdig regelen van een notariële volmacht (levenstestament): wie geeft u het vertrouwen als u het zelf niet meer kunt?

Woensdag 7 juni 2017
om 19.30 uur in gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek

Donderdag 8 juni 2017
om 19.30 uur in dorpshuis De Sprunk in Koningslust

Aanmelden
per mail via marielle.wilms@metisnotarissen.nl
of telefonisch via 077-3590970

Deze avonden zijn vrij toegankelijk en de koffie/thee met iets lekkers erbij staan voor u klaar.