Herkomst middelen onduidelijk bij aankoop huis? Dan weigert de notaris terecht medewerking

Herkomst middelen onduidelijk bij aankoop huis? Dan weigert de notaris terecht medewerking

Wie een huis koopt met geld waarvan de herkomst niet duidelijk kan worden gemaakt, haalt bakzeil. De notaris mag dan de akte van levering niet ondertekenen en bovendien heeft de verkoper recht op de contractuele boete van 10% voor het niet doorgaan van de koop. Onlangs wees de Rechtbank Noord-Holland een schadeclaim af van een koper die de stukken niet kon aanleveren.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Dat de oplevering van een woning in die omstandigheden niet kan doorgaan, komt door de onderzoeksplicht die een notaris heeft op grond van de Wwft (wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Als de koper onvoldoende inzicht kan geven in de herkomst van de koopsom, moet de notaris weigeren mee te werken.

Uitspraak Rechtbank steunt notaris
De Rechtbank Noord-Holland oordeelde dat de verkoper de koopovereenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden en dat de bieder de contractuele boete is verschuldigd. Dat de koopsom niet beschikbaar was en de notaris niet wilde meewerken aan de levering valt de koper te verwijten. Die wist geen stukken aan te leveren waaruit de herkomst van de middelen waarmee de woning zou worden gefinancierd kon worden herleid. Toen daar ook zicht op kwam, vond de Rechtbank, mocht de verkoper tot ontbinding overgaan.

Stijging aantal verdachte transacties
In het vierde kwartaal van 2021 steeg het aantal verdachte transacties met vastgoed stevig ten opzichte met het derde kwartaal: 174 procent. Het ging om in totaal 46 transacties, waarbij 52 stuks vastgoed betrokken waren. Het Anti Money Laundering Centre (AMLC) schrijft in een artikel over verdachte transacties rond vastgoed dat de kwaliteit van Wwft-meldingen van notarissen uitstekend is. Notarissen schetsen vanwege hun goede informatiepositie vaak van A tot Z een gedegen beeld van wat er aan de hand is.Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen