Het nieuwe huwelijksvermogensrecht: de beperkte huwelijksgemeenschap

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht: de beperkte huwelijksgemeenschap

U gaat trouwen! Voor deze mooie dag moet natuurlijk veel geregeld worden. De kleding, de locatie, de band en gastenlijst, in ondertrouw gaan bij de gemeente enz. Maar ook de juridische voorwaarden van het huwelijk moeten niet uit het oog verloren worden. Dit is vaak niet het meest romantische gedeelte van het voorgenomen huwelijk maar zeer zeker wel verstandig om over na te denken. Wanneer u niet vóór de trouwceremonie bij de notaris uw huwelijkse voorwaarden opstelt, trouwt u automatisch in de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen. Wilt u zelf bepalen hoe de schulden en bezittingen verdeeld gaan worden indien het huwelijk beëindigd wordt? Dan trouwt u onder huwelijkse voorwaarden.

In Nederland is sinds 1 januari 2018 de beperkte huwelijksgemeenschap het uitgangspunt: de algehele gemeenschap van goederen wordt als het ware ‘afgeslankt’. Voor mensen die na 1 januari zijn getrouwd of nog gaan trouwen, komen geld en andere bezittingen die men vóór de huwelijksdatum al had, niet meer in een gezamenlijke pot – de huwelijksgemeenschap. Die zaken die u op het moment van voltrekken van het huwelijk al had, blijven eigendom van uzelf. Dat geldt ook voor schulden. Ook vallen verkrijgingen uit schenkingen en erfenissen tijdens het huwelijk niet meer vanzelfsprekend in de huwelijksgemeenschap. Wat op andere wijze tijdens het huwelijk wordt gevormd (bijvoorbeeld salaris), wordt gemeenschappelijk en valt in de beperkte huwelijksgemeenschap.

Voor wie geldt het nieuwe huwelijksvermogensrecht?

De nieuwe regeling geldt voor paren die op of na 1 januari 2018:

– trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan;

– hun huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden ‘opheffen’ en overgaan naar het wettelijke systeem,

De nieuwe regeling geldt niet voor samenwoners, maar voor samenwoners kan het wel van belang zijn om een ‘administratie’ bij te houden met het oog op een eventueel later huwelijk.

Let op! Het nieuwe recht bevat ook bepalingen die van belang zijn voor bestaande huwelijken

Omdat het nieuwe recht ook bepalingen bevat die van belang zijn voor bestaande huwelijken (gesloten voor 1 januari 2018), kan het goed zijn om juist ook bestaande huwelijkse voorwaarden/ partnerschapsvoorwaarden onder de loep te nemen.

Een voorbeeld hiervan kan zijn dat iemand met een van zijn ouders ontvangen schenking van € 100.000 een deel van de hypotheekschuld aflost van de woning die volledig eigendom is van zijn of haar partner. Deze regeling van vergoedingsrechten wordt onder het nieuwe systeem nog belangrijker. De noodzaak van het bijhouden van een onderlinge ‘administratie’ wordt groter. Ook daarover is het goed om informatie in te winnen.

Belangrijke gevolgen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht bij het maken van een testament.

Bij de tot en met 2017 bestaande algehele gemeenschap van goederen vallen schenkingen en erfenissen (waaronder ook legaten en lastbevoordelingen) standaard in de huwelijksgemeenschap, ook als ze voor de trouwdatum zijn ontvangen. Dit is alleen anders als de erflater in zijn testament of de schenker bij de gift een zogenaamde uitsluitingsclausule heeft gemaakt. Sinds 1 januari 2018 kent het Nederlandse recht een nieuw fenomeen: ‘de insluitingsclausule’. Voor erfenissen en schenkingen geldt vanaf 2018 een omgekeerd systeem: schenkingen en erfenissen blijven juist buiten de beperkte huwelijksgemeenschap, tenzij de erflater in zijn testament of de schenker bij de gift een insluitingsclausule heeft gemaakt. Ook bestaan varianten van deze clausules, zo kennen wij ‘harde’ en ‘zachte’ uitsluitings- en insluitingsclausules. Interessant is of het kind dat erft of geschonken krijgt (samen met zijn echtgenoot/partner) de uitsluitingsclausule of de insluitingsclausule kan doorkruisen. Puzzelen met uitsluitings- en insluitingsclausules wordt belangrijk met het oog op een optimale estate planning. In dat kader kan het van belang zijn om uw bestaande testamenten en huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden tegen het licht te houden.

Samenvattend

De wijzigingen die sinds 1 januari 2018 van kracht zijn geworden, hebben grote gevolgen voor stellen die op of na die datum zijn getrouwd of gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Maar ook voor mensen die al (ruim) vóór 2018 zijn getrouwd, is het van belang dat zij nagaan wat de gevolgen zijn van de wetswijziging voor hun persoonlijke situatie. Verder werken de nieuwe bepalingen door naar het erfrecht, zoals bijvoorbeeld de insluitingsclausule, zodat bij het opstellen van een testament of het aanpassen van bestaande testamenten met de nieuwe wetgeving rekening moet worden gehouden. Ondernemers waarvan de onderneming buiten de huwelijksgemeenschap valt, worden tot slot extra gewaarschuwd voor het nieuwe huwelijksvermogensrecht, omdat in sommige gevallen de plicht ontstaat om aan de gemeenschap een redelijke vergoeding te betalen.

Neem contact op met ons kantoor!

Graag informeren wij u – voorafgaand aan het sluiten van uw huwelijk of uw geregistreerd partnerschap – over alle gevolgen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Ook voor mensen die al gehuwd zijn of mensen zonder directe trouwplannen, belichten wij graag de mogelijkheden en risico’s die voortvloeien uit het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Deze kunnen van belang zijn bij het opstellen of aanpassen van uw testament of het aanpassen van bestaande huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Meer informatie of een persoonlijk advies? Maak een afspraak met een van onze notarissen.

 Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen