Internationaal Privaatrecht

Ieder land kent zo zijn eigen rechtsregels. Rechtsregels die ervoor zorgen dat de inwoners van het land weten wat de rechtsgevolgen zijn als ze bijvoorbeeld trouwen of overlijden. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat Nederlands recht van toepassing is op uw huwelijk of nalatenschap, maar indien er een buitenlands tintje kleeft aan uw huwelijk of aan uw vermogen, dan dient u er rekening mee te houden dat u wellicht niet onder de regels van het Nederlands recht valt.

Denk daarbij aan de volgende situaties:

  • u heeft de Nederlandse nationaliteit, maar u bent woonachtig in het buitenland;
  • u heeft een dubbele nationaliteit;
  • u heeft een partner met een buitenlandse nationaliteit;
  • u heeft vermogen in het buitenland;
  • u heeft in Nederland een partnerschap ontbonden en u wenst in het buitenland een huwelijk aan te gaan.

De internationale regels in het privaatrecht kunnen bepalend zijn voor het vaststellen welk recht van toepassing is op uw huwelijk of nalatenschap.

Rechtskeuze
Om wat meer duidelijkheid te scheppen voor de inwoners van de lidstaten, is binnen de Europese Unie (EU) afgesproken, dat het Internationaal Privaatrecht, voor wat betreft de vererving en afwikkeling van internationale nalatenschappen, voor een groot deel van de lidstaten binnen de EU op dezelfde wijze geregeld wordt. Deze “nieuwe” regeling is ingegaan op 17 augustus 2015.

Mocht u geen rechtskeuze hebben gemaakt, dan geldt in beginsel het recht van het land waar u gewone verblijfplaats had op het moment van overlijden. Bij “gewone verblijfplaats” denkt u wellicht aan het land waar u ingeschreven stond, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Wellicht dat er een ander land is waar u meer maatschappelijke en sociale banden mee heeft. Dat land wordt dan gezien als uw “gewone verblijfplaats”.

Wilt u meer informatie of persoonlijk advies?

Europese verklaring van erfrecht
Indien iemand overlijdt, dan dienen de erfgenamen, aan de hand van een verklaring van erfrecht, aan te tonen dat zij erfgenamen zijn en dat zij bevoegd zijn te handelen in de nalatenschap van de overledene. Dat zou tot problemen kunnen leiden indien het vermogen van de overledene zich in het buitenland bevindt.

De Europese verklaring van erfrecht kan dan uitkomst bieden. Metis Notarissen heeft ervaring met het afgeven van deze speciale verklaring van erfrecht en de te volgen procedures.

Hiermee kunnen wij dubbele of extra procedures voor u voorkomen, met als gevolg, dat een nalatenschap sneller, en dus ook vaak goedkoper, afgewikkeld kan worden.

Wilt u meer informatie over huwelijken en nalatenschappen met internationale aspecten, dan bent u bij Metis Notarissen aan het juiste adres! Wij hebben een team dat gespecialiseerd is in internationale vraagstukken. Door jarenlange ervaring, up to date kennis en goede contacten met buitenlandse notarissen en instanties, kunnen wij u wegwijs maken in de grote hoeveelheid van rechtsregels en -gevolgen.

Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen