Invoering Omgevingswet uitgesteld

Invoering Omgevingswet uitgesteld

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft besloten de invoering van de Omgevingswet opnieuw uit te stellen. De wet zou op 1 juli ingaan. De reden van het uitstel is dat bedrijven, gemeenten, provincies en waterschappen nog te veel problemen hebben met de nieuwe regels en de bijbehorende systemen.

De Omgevingswet moet ervoor zorgen dat er minder vergunningen nodig zijn, procedures sneller verlopen en dat het makkelijker wordt om een bouwproject te beginnen. Om dat te bereiken worden bestaande wetten samengevoegd en beter op elkaar afgestemd. De uitwerking van die samenvoeging op digitale toepassingen en software verloopt echter moeizaam.

Het is niet de eerste keer dat de invoering van de Omgevingswet vertraging oploopt. Minster De Jonge verwacht nu dat de wet pas in oktober 2022 of zelfs januari 2023 ingaat. Dat zal afhangen van nader onderzoek naar de geconstateerde knelpunten.


Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen