Kan een huisdier erven?

Kan een huisdier erven?

4 oktober- Dierendag, de dag om uw huisdier nóg meer te verwennen. Maar wat gebeurt er met uw trouwe maatje na uw overlijden? Anders als in de Verenigde Staten is in Nederland een (huis)dier geen zelfstandig persoon of rechtspersoon. Daarom kan een dier niet als erfgenaam benoemd worden. Hoe regelt u dan toch dat het uw maatje aan niets ontbreekt na uw overlijden? U kunt bij ons terecht voor uitgebreid advies en begeleiding inzake uw nalatenschap.

Dieren zijn volgens de wet geen zaken, maar bepalingen met betrekking tot zaken, die bij wet zijn vastgelegd, zijn wel op dieren van toepassing. Bij de afwikkeling van de nalatenschap komen dieren in beginsel aan de erfgenamen toe. Heeft u geen directe erfgenamen of heeft u geen voldoende vertrouwen in uw erfgenamen? Dan kunt u zelf een en ander bij testament vastleggen.

Huisdieren opnemen in testament

Het is mogelijk dat u in het testament bepaalde delen van de erfenis aan een opdracht verbindt via een zogenaamde “testamentaire last”. U kunt hiermee de erven verplichten deze last uit te voeren om aanspraak te kunnen maken op de erfenis. Wanneer een erfgenaam de opdracht niet uitvoert, kunnen andere erfgenamen naar de rechter stappen en deze het recht op de erfenis laten ontnemen. Een veel voorkomende reden om te kiezen voor zo’n ‘testamentaire last’ is de verzorging van een huisdier. De laatste wil van de erflater om het dier goed te laten verzorgen kan op deze manier effectief worden opgenomen het testament. Ook kunt u in een testament een dier legateren aan een persoon of instelling die deze goed moet verzorgen.

Erfbelasting

Indien de dieren een financiële waarde vertegenwoordigen, bijvoorbeeld een duur paard, moet er over de waarde van de dieren erfbelasting betaald worden. Ook als de financiële tegemoetkoming een groot bedrag vertegenwoordigt, bestaat de mogelijkheid dat uw erfgenamen verplicht worden om erfbelasting te betalen.

Nalatenschap zonder dieren

Heeft u zelf geen huisdieren maar draagt u dieren een warm hart toe, dan kunt u ervoor kiezen om een goed doel als erfgenaam op te nemen in uw testament. Wilt u bij leven een geldbedrag schenken aan een goed doel? Ook hier kan de notaris u adviseren wat voor uw situatie het (fiscaal) voordeligst is.

Levenstestament

De mogelijkheid bestaat dat u bij leven niet meer in staat bent om voor uw huisdier te zorgen. U wordt in een verpleeg- of verzorgingstehuis opgenomen. De afspraken aangaande de verzorging van uw huisdier worden opgenomen in uw levenstestament.

Wilt u meer informatie of een persoonlijk advies? Neem contact op met één van onze specialisten en maak een afspraak.Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen