Kleine lettertjes: de voordelen van algemene voorwaarden

Kleine lettertjes: de voordelen van algemene voorwaarden

Het hebben van algemene voorwaarden is niet verplicht, maar het heeft veel voordelen. Met algemene voorwaarden kunt u namelijk risico’s uitsluiten of uw aansprakelijkheid beperken. Bovendien vervullen ze ook een signaalfunctie: de ‘kleine lettertjes’ dienen dan als waarschuwing voorafgaand aan een overeenkomst.

In de algemene voorwaarden kunnen bijvoorbeeld bepalingen staan met betrekking tot de betalingsvoorwaarden, hoe de overeenkomst kan worden beëindigd en hoe de aansprakelijkheid van uw bedrijf beperkt wordt.

Het hebben van algemene voorwaarden bespaart een organisatie veel tijd, aangezien ze voor elke overeenkomst gelden. Op die manier is het niet nodig bij elke samenwerking of opdracht opnieuw te onderhandelen of alle bepalingen in het contract op te nemen.

De Nederlandse wet stelt bovendien dat algemene voorwaarden bedingen zijn die in meerdere overeenkomsten gelden. Dat heet het bestemmingscriterium. De algemene voorwaarden zijn dus de afspraken die u standaard wilt laten gelden bij de overeenkomsten die uw bedrijf sluit.

De wet geeft ook aan de algemene voorwaarden niet over de kern van de prestatie mogen gaan (kernbeding). Denk aan zaken als de verkoopprijs, salaris of het te leveren product of dienst. Afspraken over de essentiële onderdelen van een overeenkomst zijn dus geen algemene voorwaarden. Ze worden daarom vrijwel nooit integraal opgenomen in een overeenkomst, maar staan in een separaat document.

Zodra de algemene voorwaarden van toepassing zijn, is van belang dat er een beroep op gedaan kan worden. Let er dus goed op dat de wederpartij de mogelijkheid heeft gekregen om de algemene voorwaarden daadwerkelijk in te zien. Dat noemen we de informatieplicht. Het informeren mag op papier, maar digitaal aanbieden is ook voldoende. Gebeurt dat niet, dan kan de andere partij claimen dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. Het is daarom verstandig in een overeenkomst expliciet te vermelden dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn en waar ze zijn terug te vinden (bijvoorbeeld op de website).

Meer informatie
Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak voor persoonlijk advies!

 Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen