Leg de erfenis als eerst overleden ouder goed vast

Leg de erfenis als eerst overleden ouder goed vast

Als iemand overlijdt, gaat zijn of haar erfenis naar de erfgenamen. Deze erfgenamen krijgen dan te maken met erfbelasting. Veel mensen maken zich zorgen over de erfbelasting. Zij zijn bang, dat van hun erfenis weinig overblijft voor de erfgenamen omdat alles naar de belastingdienst gaat. Voorkom onzekerheden en leg de erfenis goed vast.

Wanneer echtgenoten samen geen testament hebben opgesteld, dan gaat de erfenis van de echtgenoot die als eerst overlijdt in eerste instantie volledig over op de langstlevende partner. Dit heet de wettelijke verdeling. Wanneer er kinderen in het spel zijn, zijn zij wel erfgenaam, maar hebben zij geen recht op spullen. Zij krijgen uitsluitend een vordering in geld op de langstlevende ouder voor het bedrag van hun erfdeel. Volgens de hoofdregel kunnen de kinderen deze vordering pas na het overlijden van de langstlevende ouder opeisen.

Het is dus verstandig om na het overlijden vast te leggen wat de precieze omvang is van de vordering van de kinderen of welke bezittingen en schulden na het overlijden van de langstlevende ouder aan de kinderen moeten worden doorgegeven. Maar waarom is dit nu van zo’n belang?

Om praktische redenen
Na het overlijden van de laatste echtgenoot moeten de vorderingen aan de kinderen worden uitbetaald of komen de goederen van de nalatenschap van de eerst overleden echtgenoot aan de kinderen toe. Er moet dan onder meer voor de aangifte erfbelasting in kaart worden gebracht wat de omvang van de vorderingen van de kinderen is of om welke goederen het gaat. Vele jaren later is het vaak heel lastig om nog een volledig beeld te krijgen van wat er tot de nalatenschap van de eerst overleden echtgenoot behoorde. Dit maakt de afwikkeling van de nalatenschap van de langstlevende echtgenoot ingewikkelder. Als de nalatenschap van de eerst overleden echtgenoot goed is beschreven, voorkomt dat een heleboel discussie.

Om fiscale redenen
Bij het overlijden van de langstlevende ouder komen de vorderingen van de kinderen in mindering op de nalatenschap. Over dat deel hoeven de kinderen geen erfbelasting meer te betalen. Door het vastleggen van de vorderingen na het overlijden van de eerste echtgenoot kan bij het overlijden van de tweede echtgenoot mogelijk erfbelasting worden bespaard.

Om te zorgen dat de kinderen na het overlijden van hun laatste ouder krijgen waar ze recht op hebben, ook als er een nieuwe echtgenoot is
Als de langstlevende ouder overlijdt terwijl hij of zij een nieuwe echtgenoot heeft, is het van belang dat duidelijk is welk bedrag er op dat moment aan de kinderen moet worden uitbetaald of welke goederen op dat moment aan de kinderen moeten worden doorgegeven. De nieuwe echtgenoot heeft namelijk geen recht op dit deel van de nalatenschap.

Om als langstlevende echtgenoot inzicht te hebben in de aanspraken van de kinderen ingeval hij of zij een nieuwe serieuze partner treft
Omdat een deel van het vermogen van de langstlevende echtgenoot al bestemd is voor de kinderen in de vorm van een vordering of de verplichting om de goederen door te geven na het overlijden, kan niet al het vermogen van de langstlevende echtgenoot worden nagelaten aan een nieuwe partner. Als de langstlevende echtgenoot bijvoorbeeld een nieuwe woning koopt met een nieuwe partner is het daardoor financieel niet altijd mogelijk om die woning aan de nieuwe partner na te laten. Na het overlijden van de langstlevende ouder hebben de kinderen immers recht op hun aanspraken uit de nalatenschap van de eerst overleden ouder. Als het grootste deel van het vermogen afkomstig uit de nalatenschap van de eerst overleden echtgenoot in de woning zit, is de nieuwe partner mogelijk gedwongen de woning na het overlijden te verkopen.

Vastleggen bij de notaris
Neem dus contact op met uw notaris, als u vragen heeft over de waarde van de erfdelen van uw kinderen. Ook als kind is het mogelijk om te vragen om het vastleggen van de waarde van uw erfdeel.

Meer weten over ?

Uiteraard kunt u bij Metis Notarissen terecht voor uitgebreid advies over nalatenschappen en het regelen van een erfenis. Neem contact op met een vestiging bij u in de buurt voor een vrijblijvende afspraak. Of laat hier uw gegevens achter en we nemen contact met u op.Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen