Minister Kaag houdt vast aan de UBO-registratie deadline van 27 maart

Minister Kaag houdt vast aan de UBO-registratie deadline van 27 maart

Minister Kaag ziet geen aanleiding tot uitstel van de deadline op 27 maart van het UBO-register. De periode van 18 maanden die juridische entiteiten hebben gekregen voor registratie is bovendien wettelijk vastgelegd. Uitstel zou een wetswijziging vergen, volgens de Minister.

De UBO-registratie kan door de benodigde documentatie nogal wat voeten in de aarde hebben. Kamerleden van CDA, VVD en SGP vroegen daarom aan minister Kaag van Financiën om uitstel van de deadline. Daar ziet de Minister dus geen aanleiding toe.

Afwachten niet langer zinvol
Volgens cijfers van het ministerie van Financiën moet de overgrote meerderheid van de bedrijven die onder de verplichting vallen zich nog altijd inschrijven. Voor de UBO-plichtige instellingen geldt dat zij tot 27 maart 2022 de tijd hebben om opgave te doen van de UBO-gegevens. Dat hadden op 1 maart pas ongeveer 26% van deze entiteiten gedaan. De verwachting is dus dat er veel organisaties de dag na 27 maart in overtreding zijn. De handhaving begint overigens meteen na de deadline.

Europese Hof van Justitie
Ook een recente conclusie van Advocaat-Generaal Pitruzella in een procedure bij het Europese Hof van Justitie is voor de Minister geen aanleiding om de deadline uit te stellen omdat deze conclusie in belangrijke mate in lijn ligt met de Nederlandse wetgeving. In zijn conclusie stelt de A-G onder meer dat er altijd een mogelijkheid moet zijn om in uitzonderlijke omstandigheden de gegevens van een UBO af te schermen. In Nederland kan een UBO een verzoek tot afscherming indienen bij de Kamer van Koophandel bij minderjarigheid, handelingsonbekwaamheid of politiebescherming. Mocht het arrest van het Hof tot nieuwe inzichten leiden, dan worden die uiteraard overgenomen, laat Minister Kaag weten.

UBO-register draagt bij aan voorkomen witte-boordencriminaliteit
In het UBO-register worden persoonsgegevens en informatie over het economische belang van de UBO opgenomen. Enkele UBO-gegevens, zoals naam, nationaliteit en aard van de UBO worden openbaar. Privacygevoelige gegevens zoals BSN of onderbouwing voor de UBO worden niet openbaar en zijn alleen beschikbaar voor uw notaris. Lees hier meer over de UBO-registratie en of uw organisatie onder de registratieplicht valt.

Meer informatie
Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak voor persoonlijk advies!Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen