Minister wijst op belang van levenstestament bij aanvraag van indicatiebesluit

Minister wijst op belang van levenstestament bij aanvraag van indicatiebesluit

Diverse organisaties dringen al enige tijd bij het ministerie van VWS erop aan dat de partner of de kinderen van een wilsonbekwaam persoon ook een CIZ-indicatie kunnen aanvragen. Volgens de wet kan dit alleen als er sprake is van een volmacht, curatele of mentorschap. Naar aanleiding van Kamervragen heeft de ministerie nu onder meer het volgende gezegd. Volgens de minister kunnen familieleden in het kader van de WGBO en de Wet Zorg en Dwang beslissingen nemen over medische behandelingen als de vertegenwoordiging van de wilsonbekwame persoon niet goed is geregeld.

Het aanvragen van een indicatiebesluit op grond van de Wlz is echter anders geregeld. In de Wlz wordt de vertegenwoordiging in het Burgerlijk Wetboek gevolgd. Cliënten kunnen bijvoorbeeld door zorgaanbieders of het CIZ erop worden aangesproken om de vertegenwoordiging goed te (laten) regelen.

Het opstellen van een levenstestament bij de notaris of een zelfgeschreven wilsverklaring kan bijdragen aan het voorkomen van situaties waarin onbegrip en frustratie kunnen ontstaan bij verschillende belanghebbenden zoals een cliënt (en zijn familie) of een zorgaanbieder die namens de cliënt een Wlz-aanvraag indient.

De KNB besteedt veel aandacht aan voorlichting over het levenstestament en het aantal levenstestamenten blijft toenemen. Ook vanuit de zorgaanbieders en patiëntenfederaties kan op het belang van een volmacht worden gewezen.

U kunt bij Metis Notarissen terecht voor uitgebreid advies en begeleiding bij het opstellen van uw levenstestament, neem contact met ons op voor meer informatie.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 13 november 2018, nr 1429370-182358-LZ

 Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen