Nabestaandenpensioen op de schop

Nabestaandenpensioen op de schop

De Wet Toekomstpensioenen is begin dit jaar ingediend bij de Tweede Kamer. Over deze wet is inmiddels al veel geschreven, met name over het verhogen van de pensioenen en de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel. Wat voor veel mensen echter van groot belang is, is het nabestaandenpensioen. Dit is een uitkering die uw partner of kinderen ontvangen wanneer u er zelf niet meer bent. Maar hoe is het nabestaandenpensioen nu geregeld en wat zijn de plannen? In deze blog geven we een bondige uitleg op deze vragen.

Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel verandert het nabestaandenpensioen. Er komen eenduidige regels voor het nabestaandenpensioen bij overlijden voordat het pensioen ingaat. Ook het wezenpensioen gaat wijzigen. Het nabestaandenpensioen is er om bij overlijden de achterblijvende partner of kind(eren) financieel te helpen. Het nabestaandenpensioen bestaat op dit moment uit:

1. Nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum
Met de afspraken in het nieuwe pensioenstelsel worden de regels eenvoudiger gemaakt. Zo is er straks voor de nabestaanden van werknemers die overlijden voor de pensioendatum, nog maar één soort partnerpensioen: Het nieuwe partnerpensioen wordt verzekerd op risicobasis. Dat betekent dat de partner alleen een uitkering krijgt als de overledene deelnemer was in een pensioenregeling. Deelnemer zijn betekent dat een werknemer samen met zijn of haar werkgever geld betaalt voor een pensioenregeling. Maximaal 50% van het salaris van de werknemer mag worden verzekerd voor partnerpensioen. Een lager percentage is ook mogelijk.

2. Nabestaandenpensioen bij overlijden na de pensioendatum
Als iemand overlijdt na de pensioendatum, dan stopt het ouderdomspensioen. Vaak gaat dan een pensioenuitkering in voor de nabestaande. In het nieuwe stelsel worden de regels voor nabestaandenpensioen na de pensioendatum niet veranderd. Wel bestaat de mogelijkheid dat pensioenfondsen hun voorwaarden aanpassen.

3. Wezenpensioen
Ook het wezenpensioen gaat veranderen, Er komt een vaste eindleeftijd van 25 jaar voor de uitkering van het wezenpensioen. Nu wordt bij PNO Media het wezenpensioen uitgekeerd tot het kind 21 jaar is geworden. Tenzij er nog wordt gestudeerd, dan blijft de uitkering maximaal tot 27 jaar doorlopen. Het maximumbedrag voor wezenpensioen gaat naar maximaal 20% van het salaris van de (overleden) werknemer.

4. Hoogte nabestaandenpensioen
Voor werknemers en hun partners is het straks duidelijker hoe hoog het nabestaandenpensioen is. Het nabestaandenpensioen is straks niet meer, zoals nu het geval is, afhankelijk van het aantal gewerkte en nog te werken jaren tot de pensioendatum. Er wordt ongeacht hoe lang je in dienst bent altijd maximaal 50% van je salaris verzekerd. Er komt één uniform partnerbegrip. Dit betekent dat elk pensioenfonds en elke verzekeraar dezelfde regels moet hanteren om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor het nabestaandenpensioen.

5. Stopzetten opbouw
Stopt uw deelname aan een pensioenregeling, maar gaat uw pensioen nog niet in? Dan vervalt in het huidige systeem vaak het nabestaandenpensioen of wordt dit een stuk lager. In het nieuwe stelsel krijgt u een uitloopdekking van drie maanden of gedurende een werkloosheidsuitkering. Bij een uitloopdekking blijft het partnerpensioen intact alsof u nog pensioen opbouwt. Na deze uitloopdekking kunt u het partnerpensioen nog vrijwillig voortzetten.

6. Samenlevingscontract van notaris
Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan komt uw partner meestal in aanmerking voor partnerpensioen. Bij werkgevers en pensioenfondsen waarbij ook ongehuwd samenwonende recht op nabestaandenpensioen kunnen krijgen, bestaan tientallen verschillende eisen. In de nieuwe wet vervallen deze eisen en wordt een notarieel samenlevingscontract de norm.

Pensioenfondsen krijgen tot uiterlijk 1 januari 2027
De verwachting is dat de nieuwe wetgeving voor het pensioen per 1 januari 2023 ingaat. Pensioenfondsen krijgen tot uiterlijk 1 januari 2027 de tijd om de nieuwe regels voor nabestaandenpensioen in te voeren. Dat is ook de datum waarop alle pensioenfondsen in Nederland moeten zijn overgestapt op het nieuwe pensioenstelsel.

Meer informatie?
Uiteraard kunt u bij Metis Notarissen terecht voor uitgebreid advies of het sluiten van een samenlevingscontract. Neem contact op met een vestiging bij u in de buurt voor een vrijblijvende afspraak. Of laat hier uw gegevens achter en we nemen contact met u op.Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen