Nieuwe goedkeuring voor aftrekbaarheid schenkbelasting in Box 3

Nieuwe goedkeuring voor aftrekbaarheid schenkbelasting in Box 3 cover

Nieuwe goedkeuring voor aftrekbaarheid schenkbelasting in Box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft goedkeuring gegeven met betrekking tot schenkbelasting in Box 3 van de Inkomstenbelasting. Schenkbelasting is aftrekbaar in Box 3 als uiterlijk 5 november 2023 aangifte is gedaan. Normaal gesproken zijn belastingschulden niet aftrekbaar in Box 3, met uitzondering van erfbelastingschulden. De nieuwe goedkeuring biedt belastingbetalers de mogelijkheid om eventuele nadelige gevolgen van het feit dat de belastingschuld normaliter niet aftrekbaar is in Box 3 te vermijden.

De belastingplichtige kan deze goedkeuring toepassen door kort na het ontvangen van een schenking aangifte te doen voor de schenkbelasting en de resulterende aanslag vóór 1 januari te betalen. Ondanks de normale verwerkingstijd van minimaal 8 weken voor schenkbelastingaangiften, kan het voorkomen dat belastingplichtigen door vertraging bij de Belastingdienst niet in staat zijn om vóór de peildatum van Box 3 de verschuldigde schenkbelasting te betalen. De staatssecretaris van Financiën heeft ingegrepen om te voorkomen dat dit soort vertragingen leiden tot een hogere inkomstenbelasting voor belastingbetalers.

Dit betekent dat het bedrag van de niet-tijdig opgelegde aanslag schenkbelasting niet wordt meegerekend bij de waardebepaling van banktegoeden in Box 3 op 1 januari. Belastingbetalers kunnen deze goedkeuring aanvragen door de waarde van hun banktegoeden in Box 3 te verminderen met het bedrag van de schenkbelasting dat voortkomt uit hun aangifte schenkbelasting. Het is belangrijk op te merken dat deze vermindering niet mag leiden tot een negatieve waarde van de banktegoeden.

Deze recente juridische ontwikkelingen bieden belastingbetalers nieuwe mogelijkheden en voordelen, maar het is raadzaam om altijd professioneel advies in te winnen om te begrijpen hoe deze wijzigingen van invloed kunnen zijn op individuele situaties. Voor meer informatie en begeleiding met betrekking tot deze kwesties, kunt u contact opnemen met onze deskundige notarissen. Wij staan altijd klaar om u te helpen en uw vragen te beantwoorden.Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen