Nieuwe huwelijksvermogensrecht – Ondernemers opgelet!

Nieuwe huwelijksvermogensrecht – Ondernemers opgelet!

Wat veel ondernemers niet weten, is dat is dat de nieuwe wet gevolgen heeft voor de huwelijks- of geregistreerde partners met een eigen onderneming.  Het wetsartikel behandelt het vergoedingsrecht indien een door een van de echtgenoten gedreven onderneming buiten de gemeenschap valt. Of het een eenmanszaak, personenvennootschap of rechtspersoon (bijvoorbeeld BV) betreft is niet van belang voor dit vergoedingsrecht. Dit artikel bepaalt dat u als getrouwde ondernemer verplicht bent een redelijke vergoeding uit te keren aan uw partner. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval. De wet geeft geen handleiding voor de berekening daarvan.

Aangezien de hoogte van deze vergoeding van veel (toekomstige) factoren afhankelijk is, kan dit zorgen voor veel onzekerheid.

Getrouwd na 01-01-2018 of trouwplannen?

Van dit artikel kan alleen bij huwelijksvoorwaarden worden afgeweken. Niet bij onderhandse overeenkomst, dus ook niet in een echtscheidingsconvenant.

U doet u er goed aan om naar uw notaris te gaan voor het opstellen van huwelijksvoorwaarden. Samen met uw notaris kunt u dan de hoogte van een eventuele vergoeding bepalen en vastleggen in huwelijksvoorwaarden. Dit stelt het kapitaal van uw onderneming veilig en voorkomt continuïteitsproblemen binnen uw bedrijf, mocht uw huwelijk onverhoopt eindigen.

Neem daarom contact op met Metis Notarissen voor een passend advies bij uw situatie.Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen