Nieuwe huwelijksvermogensrecht – Ondernemers opgelet!

Nieuwe huwelijksvermogensrecht – Ondernemers opgelet!

Wat veel ondernemers niet weten, is dat is dat de nieuwe wet gevolgen heeft voor de huwelijks- of geregistreerde partners met een eigen onderneming.  Het wetsartikel behandelt het vergoedingsrecht indien een door een van de echtgenoten gedreven onderneming buiten de gemeenschap valt. Of het een eenmanszaak, personenvennootschap of rechtspersoon (bijvoorbeeld BV) betreft is niet van belang voor dit vergoedingsrecht. Dit artikel bepaalt dat u als getrouwde ondernemer verplicht bent een redelijke vergoeding uit te keren aan uw partner. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval. De wet geeft geen handleiding voor de berekening daarvan.

Aangezien de hoogte van deze vergoeding van veel (toekomstige) factoren afhankelijk is, kan dit zorgen voor veel onzekerheid.

Getrouwd na 01-01-2018 of trouwplannen?

Van dit artikel kan alleen bij huwelijksvoorwaarden worden afgeweken. Niet bij onderhandse overeenkomst, dus ook niet in een echtscheidingsconvenant.

U doet u er goed aan om naar uw notaris te gaan voor het opstellen van huwelijksvoorwaarden. Samen met uw notaris kunt u dan de hoogte van een eventuele vergoeding bepalen en vastleggen in huwelijksvoorwaarden. Dit stelt het kapitaal van uw onderneming veilig en voorkomt continuïteitsproblemen binnen uw bedrijf, mocht uw huwelijk onverhoopt eindigen.

Neem daarom contact op met Metis Notarissen voor een passend advies bij uw situatie.