Nieuwe huwelijksvermogensrecht raakt óók reeds getrouwde ondernemers

Nieuwe huwelijksvermogensrecht raakt óók reeds getrouwde ondernemers

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht, dat op 1 januari 2018 van kracht werd, zorgde met name voor belangrijke wijzigingen rondom gezamenlijk en eigen vermogen. De grootste misvatting rondom deze wetswijziging is, dat deze alleen ondernemers met trouwplannen of een trouwdatum na 01-01-2018 raakt. Maar niets is minder waar! In dit artikel leggen we u uit, wat de gevolgen voor reeds getrouwde ondernemers kunnen zijn.

Wat veel ondernemers niet weten, is dat artikel 1:95a BW van deze wet van toepassing is op álle getrouwde ondernemers. Ook wanneer het huwelijk voor 1 januari 2018 gesloten is! Het wetsartikel behandelt het vergoedingsrecht indien een door een van de echtgenoten gedreven onderneming buiten de gemeenschap valt. Of het een eenmanszaak, personenvennootschap of rechtspersoon (bijvoorbeeld BV) betreft is niet van belang voor dit vergoedingsrecht. Dit artikel bepaalt dat u als getrouwde ondernemer verplicht bent een redelijke vergoeding uit te keren aan uw partner. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval. De wet geeft geen handleiding voor de berekening daarvan.

Aangezien de hoogte van deze vergoeding van veel (toekomstige) factoren afhankelijk is, kan dit zorgen voor veel onzekerheid.

Getrouwd vóór 01-01-2018?

Trouwde u vóór 1 januari 2018 en hield u de onderneming buiten de gemeenschap? Sinds de wetswijziging, geldt het vergoedingsrecht dus ook voor u.

Getrouwd na 01-01-2018 of trouwplannen?

Van dit artikel kan alleen bij huwelijksvoorwaarden worden afgeweken. Niet bij onderhandse overeenkomst, dus ook niet in een echtscheidingsconvenant.

U doet u er goed aan om naar uw notaris te gaan voor het opstellen van huwelijksvoorwaarden. Samen met uw notaris kunt u dan de hoogte van een eventuele vergoeding bepalen en vastleggen in huwelijksvoorwaarden. Dit stelt het kapitaal van uw onderneming veilig en voorkomt continuïteitsproblemen binnen uw bedrijf, mocht uw huwelijk onverhoopt eindigen.

Neem daarom contact op met Metis Notarissen voor een passend advies bij uw situatie.