Nieuwe wet maakt digitale oprichting van BV’s mogelijk vanaf 2024

Nieuwe wet maakt digitale oprichting van BV’s mogelijk vanaf 2024

De minister voor Rechtsbescherming heeft onlangs aangekondigd dat het elektronisch oprichten van besloten vennootschappen (BV’s) in Nederland vanaf 1 januari 2024 mogelijk wordt. Dit besluit zal aanzienlijke veranderingen teweegbrengen in de manier waarop BV’s in Nederland kunnen worden opgericht.

Het meest recente wetsvoorstel, vastgelegd in artikel 2:175a van het Burgerlijk Wetboek, beperkt de mogelijkheid tot digitale oprichting tot onderdanen van Europese Unie-lidstaten. Met andere woorden, als drie oprichters gezamenlijk een BV digitaal willen oprichten, moeten ze alle drie burgers zijn van een EU-lidstaat.

Een belangrijk aspect van deze verandering is dat de fysieke aanwezigheid van de oprichters niet vereist is tijdens het online oprichtingsproces. Het oprichten gebeurt met in dit geval namelijk met een digitale notariële akte. Deze wijziging komt met een bijkomend voordeel: het is straks mogelijk om de statuten van een digitaal opgerichte BV te wijzigen met een Engelstalige akte.

Het wetsvoorstel is officieel aangekondigd in Staatsblad 2023, nummers 277 en 335, en zal naar verwachting ingrijpende gevolgen hebben voor ondernemers en investeerders die overwegen een BV op te richten in Nederland.Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen