Nieuws

Wanneer partners van dezelfde persoon schenkingen krijgen, worden ze als één schenking behandeld voor het berekenen van de schenkbelasting. Ook voor erfrechtelijke verkrijgingen geldt eenzelfde soort regeling. Voor bloedverwanten die als partner worden gezien kan dit nadelige fiscale gevolgen hebben. Partner ben je voor de...

Stel dat er onenigheid uitbreekt over een testament: mogen de erven dan de gespreksaantekeningen van de notaris die het testament heeft opgemaakt inzien? Het antwoord: nee. Het Gerechtshof Amsterdam bevestigde onlangs dat gespreksaantekeningen onder de geheimhoudingsplicht van de notaris vallen. Het komt maar al te vaak...

Alle vestigingen van Metis Notarissen zijn op op Tweede Paasdag (maandag 18 april) en op Koningsdag (woensdag 27 april) gesloten. We wensen iedereen uiteraard gezellige Paasdagen en een leuke Koningsdag toe!...

Wat gebeurt er met een bedrijf als de eigenaar tijdelijk uitvalt? Of helemaal niet meer in staat is het bedrijf te leiden? Worden salarissen dan eigenlijk nog gewoon uitbetaald? Wie is er in zo’n situatie tekenbevoegd? Het zijn vragen die ondernemers zich ongetwijfeld wel eens...

Minister Kaag ziet geen aanleiding tot uitstel van de deadline op 27 maart van het UBO-register. De periode van 18 maanden die juridische entiteiten hebben gekregen voor registratie is bovendien wettelijk vastgelegd. Uitstel zou een wetswijziging vergen, volgens de Minister. De UBO-registratie kan door de benodigde...

Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen