De meest gestelde vragen over de UBO-registratie door een stichting of vereniging

De meest gestelde vragen over de UBO-registratie door een stichting of vereniging

Voor veel verenigingen en stichtingen geldt sinds 27 september 2020 de verplichting om hun uiteindelijke belanghebbenden (UBO) te registreren in het UBO-register.

Bestaat uw vereniging of stichting al? Dan heeft u tot 27-03-2022 de tijd om aan deze registratieverplichting te voldoen.

Richt u een nieuwe vereniging op? Dan moet de UBO-registratie binnen acht dagen na de oprichting plaatsvinden. Maar geldt dit voor elk soort vereniging en stichting? Wij hebben de meest gestelde vragen inzake de UBO-registratie voor u op een rij gezet.

Metis Notarissen heeft specialisten in huis die u kunnen bijstaan bij al uw juridische vragen rondom uw vereniging of stichting. Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvende afspraak.

Wat is het doel van het UBO-register?

Het doel van het UBO-register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld en financiering van terrorisme. Het register is een uitwerking van de Europese vierde anti-witwas richtlijn.

Geldt de UBO-registratie voor elke stichting of vereniging?

De UBO-registratie geldt wel voor elke stichting maar niet voor elk soort vereniging. In onderstaand schema kunt u aflezen voor wie de UBO-registratie geldt:

Soort vereniging

Wel UBO Geen UBO

De formele vereniging (vereniging met volledige rechtsbevoegdheid)

 

X

 

 

De informele vereniging (vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid) de wél een onderneming drijft

 

X

De informele vereniging

(vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid) de géén een onderneming drijft

 

X

De Vereniging van Eigenaars (VVE)

 

 

 

 

 

 

X

De coöperatieve vereniging (coöperatie) en de onderlinge waarborgmaatschappij

 

Deze worden voor nu buiten beschouwing gelaten

Stichting  

X

 

 

Wie is de UBO van de vereniging?

Een vereniging of stichting kan een of meer UBO’s hebben. Een UBO is altijd een natuurlijk persoon.
Een UBO van een vereniging is de natuurlijke persoon die eigenaar is of zeggenschap heeft over de vereniging omdat hij/zij:
* meer dan 25% van het eigendomsbelang in de vereniging houdt; of
* meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen bij besluitvorming over het wijzigen van de statuten van de vereniging; of
* feitelijke zeggenschap kan uitoefenen over de vereniging.

Met eigendomsbelang wordt bij verenigingen het recht op uitkering(en) uit het vermogen of op het overschot na de vereffening bedoeld.

Hoe wordt bepaald wie is de UBO van de stichting is?

Een stichting kan een of meer UBO’s hebben. Een UBO is altijd een natuurlijk persoon.

De UBO’s van een stichting zijn de natuurlijke personen die:
* meer dan 25% van het eigendomsbelang houden in de stichting; of
* meer dan 25% van de stemmen kunnen uitoefenen bij besluitvorming over het wijzigen van de statuten van de stichting; of
* feitelijk zeggenschap kunnen uitoefenen over de stichting.

Het maakt niet uit of u het eigendomsbelang en/of het stemrecht direct of indirect houdt.
Als uw belang of stemrecht in totaal meer dan 25% is, dan bent u UBO van de stichting.

Het maakt niet uit of u het eigendomsbelang en/of het stemrecht direct of indirect houdt. Als uw belang of stemrecht in totaal meer dan 25% is, dan bent u UBO van de vereniging.

Hoe bepaalt het bestuur van de stichting of iemand een eigendomsbelang heeft?

Hiervoor dienen er twee bedragen bekend te zijn.
Eerst moet bepaald worden welk bedrag door de stichting (direct of indirect) aan iemand is uitgekeerd (bijvoorbeeld een gift/donatie).
Vervolgens moet dit bedrag worden afgezet tegen het bedrag dat de stichting in totaal voor uitkering beschikbaar heeft.
Is de individuele uitkering dan 25% van het totale bedrag? Dan is de ontvanger een UBO. Of iemand een uitkering van meer dan 25% van het totale uitkeerbare bedrag voor dat jaar heeft ontvangen kan meestal pas achteraf worden bepaald.
Vaak is het daarvoor namelijk nodig om eerst de jaarrekening van de stichting op te (laten) maken.
Als achteraf blijkt dat iemand wordt aangemerkt als UBO dan moet het bestuur van de stichting dat in het UBO-register aanpassen.

Wat moet ik doen als mijn vereniging geen UBO heeft?

Het zal bij verenigingen vaak voorkomen dat er geen UBO kan worden aangewezen. In die gevallen wordt iedereen die deel uitmaakt van het “hoger leidinggevend personeel” van de vereniging aangemerkt als UBO. In het geval van een vereniging zijn dat de statutair bestuurders van de vereniging.
Dat geldt dus voor iedereen die bestuurder is van de vereniging, ongeacht zijn of haar functie. In het UBO-register wordt dan wel vermeld dat iemand uitsluitend is geregistreerd omdat diegene behoort tot het hoger leidinggevend personeel van de vereniging.

Wat moet ik doen als mijn stichting geen UBO heeft?

Het kan voorkomen dat het niet duidelijk is of dat er twijfel bestaat over de vraag wie UBO zijn van een stichting. Ook kan het voorkomen dat er niemand is die uitkeringen van de stichting heeft ontvangen die boven de 25% van het totale uitkeerbare bedrag uitkomen.
In die gevallen wordt het zogenaamde “hoger leidinggevend personeel” als UBO aangemerkt. Als dat het geval is dan moeten alle natuurlijke personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel als UBO worden ingeschreven. In het UBO-register wordt dan wel vermeld dat iemand uitsluitend is geregistreerd omdat diegene behoort tot het hoger leidinggevend personeel. In het geval van een stichting worden (alleen) de statutaire bestuurders van de stichting aangemerkt als hoger leidinggevend personeel.

Wat zijn de gevolgen van niet-naleven van de UBO-registratieplicht?

Het niet-naleven van de registratieverplichting kan leiden tot stevige strafrechtelijke sancties. Dit kan een taakstraf zijn of een geldboete van de vierde categorie, die maximaal EUR 20.750,00 bedraagt, tot hechtenis van maximaal zes maanden (bij overtredingen) of zelfs maximaal twee jaren (bij een misdrijf). Er kunnen naast deze straffen ook administratieve sancties worden opgelegd. Denk in dit geval aan een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete. Deze sanctiemogelijkheid wordt uitgevoerd door het Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst.

Welke rol speelt Metis Notarissen in de UBO-registratie?

Voor ons geldt een zogenaamde terugmeldverplichting. Dat betekent dat wij moeten nagaan of de door u aangeleverde UBO-informatie over de vereniging overeenkomt met die in het register. Is dat niet het geval, dan moet u de UBO-registratie van de vereniging aanpassen. Onjuiste informatie die niet (tijdig) door u wordt aangepast moet door ons worden gemeld bij de KvK. De KvK zal dan een onderzoek naar de registratie instellen en dit aantekenen in het UBO-register.

Staat uw vraag inzake de UBO-registratie er niet bij?  Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.

  • Ontdek de essentiële rol van de notaris bij het oprichten van uw onderneming. Metis Notarissen biedt deskundige begeleiding bij rechtsvormkeuze, oprichtingsakten en juridische structurering voor een solide start van uw bedrijf....

  • Stichtingen en verenigingen kunnen met verschillende belastingen te maken krijgen. Als bestuurder is het belangrijk om te weten of je daarvoor aangifte moet doen namens uw stichting of vereniging. Doet u dit niet, dan levert dit problemen op en dat moet natuurlijk voorkomen worden....

  • Bedrijfsopvolging is een fenomeen waar iedere ondernemer op een bepaald moment mee te maken krijgt. Vooral wanneer de onderneming een familiebedrijf betreft, kan dit soms voor ingewikkelde situaties zorgen. Reden genoeg dus om alvast eens na te denken over de opvolging van jouw familiebedrijf. Het......

  • Wat gebeurt er met een bedrijf als de eigenaar tijdelijk uitvalt? Of helemaal niet meer in staat is het bedrijf te leiden? Worden salarissen dan eigenlijk nog gewoon uitbetaald? Wie is er in zo’n situatie tekenbevoegd? Het zijn vragen die ondernemers zich ongetwijfeld wel eens......

Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen