Ondernemer, laat uw bedrijf niet stuurloos achter

Ondernemer, laat uw bedrijf niet stuurloos achter

Als u als ondernemer uitvalt dan wordt uw bedrijf stuurloos en dat heeft nadelige gevolgen voor de continuïteit van de onderneming. Het is daarom van belang dat u goed voorbereid bent op onverwachte situaties. Zorg ervoor dat uw zaken geregeld worden als u tijdelijk of langdurig uitvalt. Dit soort zaken legt u samen met uw notaris vast in een ondernemersvolmacht.

Wat kunt u allemaal vastleggen in een volmacht?metis_ondernemersvolmacht

U kunt bijvoorbeeld volmacht geven om de onderneming te verkopen aan uw beste werknemer. U kan ook volmacht geven om juist investeringen te doen, rechtspersonen op te richten (bijvoorbeeld een B.V. of een stichting), statuten van een vennootschap te wijzigen of om namens u een stem in een aandeelhoudersvergadering uit te brengen. U hoeft niet voor alle zaken volmacht te geven. U kan de volmacht beperken door deze alleen af te geven voor specifieke handelingen of voor een bepaald doel. Bijvoorbeeld het beëindigen van (een deel van) uw onderneming, een samenwerking met andere ondernemingen of het ontslag van medewerkers.

Levenstestament

De ondernemersvolmacht kan deel uitmaken van een groter geheel, het levenstestament. Hierin regelt u niet alleen de continuïteit van de onderneming. Ook zorgt u ervoor dat iemand uw privézaken kan regelen of uw belangen op medisch gebied kan behartigen als u dat zelf niet meer kunt. Heeft u vragen over de ondernemersvolmacht of het levenstestament? Neem vandaag nog contact op met Metis Notarissen voor een vrijblijvende afspraak met één van onze specialisten, wij staan voor u klaar!

 Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen