Ondernemer, stel een ondernemerstestament op!

Ondernemer, stel een ondernemerstestament op!

Ondernemer, staat u er wel eens bij stil wat er met uw onderneming gebeurt als u er niet meer bent? Goed ondernemen is ook vooruit kijken. Als u uw zaken niet goed regelt, dan kunnen uw nabestaanden voor lastige keuzes komen te staan.  Om uw nabestaanden te ontlasten in deze zware periode en om eventuele onderlinge conflicten te vermijden adviseren wij een ondernemerstestament.

Het wettelijke erfrecht voor ondernemers

Als u komt te overlijden zonder dat er een testament is opgesteld, zal de wet bepalen wie uw erfgenamen zijn. Bij het achterlaten van een partner / echtgenoot en kinderen wordt uw vermogen toegedeeld aan de langstlevende echtgenoot / partner.  De kinderen krijgen een vordering op de langstlevende echtgenoot (en verder geen metis_ondernemerstestamentgeld of vermogen). De kinderen moeten dus wachten op het overlijden van de langstlevende echtgenoot / partner. Dit heet de wettelijke verdeling. Als een ander dan de langstlevende echtgenoot / partner de opvolger is van uw bedrijf, dan is er voor uw beoogde bedrijfsopvolger niets geregeld. Hij of zij zal naar de kantonrechter moeten stappen om de onderneming te kopen van de langstlevende echtgenoot / partner. Als er geen afspraken zijn gemaakt over de voorwaarden of de prijs kan dit leiden tot onenigheid tussen de partijen. Ook kan er geen gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling.

Uw kinderen

Via de wettelijke verdeling verkrijgen de kinderen dus niet rechtstreeks enig recht op de onderneming. Dit recht kunnen ze via de rechter afdwingen of ze kunnen wachten totdat uw echtgenoot of partner gaat trouwen. Als u uw kinderen via een testament de onderneming zou toebedelen, dan komen er ook rechten terecht bij de echtgenoot of partner van uw kinderen.  U kunt ervoor kiezen om de zogenaamde koude kant uit te sluiten. Uw zoon of dochter zal dan bij een echtscheiding niet af te hoeven rekenen met zijn of haar ex-echtgenoot.

De Langstlevende echtgenoot van de ondernemer

De wettelijke verdeling (alles naar de langstlevende echtgenoot / partner) kent nog een beperking. De kinderen hebben een aantal rechten, zogenaamde wilsrechten. Kinderen kunnen bij het voornemen van uw echtgenoot / partner om opnieuw te gaan trouwen eisen dat bepaalde zaken uit de nalatenschap worden overgedragen aan de kinderen. De langstlevende echtgenoot / partner zal dan wel het vruchtgebruik op deze zaken behouden, hij / zij is echter een deel van zijn of haar rechten kwijt ,bijvoorbeeld verkoop is niet mogelijk.

Executeur van de ondernemers

Bij complexe nalatenschappen is het verstandig dat er in een testament een executeur wordt benoemd. De executeur moet iemand zijn die sociaal, financieel en juridisch in staat is om op een juiste wijze uitvoering te geven aan de wensen van de ondernemer en de belangen van zijn of haar onderneming. De rechten en verplichtingen van de executeur moet u in het testament opnemen. Wellicht is het te overwegen om ook een geschillenregeling op te nemen (bij problemen tussen de erfgenamen en de executeur) en tevens iets te zeggen over de vergoeding van de executeur.

Conclusie

Elke ondernemer moet tijdens zijn leven een testament opstellen. Dit is met name van belang voor uw erfgenamen en de continuïteit van uw onderneming. Metis Notarissen heeft specialisten in huis die alle ins en outs van het vakgebied kennen en u met raad en daad bijstaan.  Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak op één van onze vestigingen.Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen