Recente ontwikkelingen omtrent het UBO-register

Deel registratieplichtige organisaties heeft nog geen UBO opgegeven cover

Recente ontwikkelingen omtrent het UBO-register

Het UBO-register houdt de gemoederen in Nederland de laatste tijd volop bezig. Het bleek dat een derde van de van de registratieplichtige organisaties namelijk nog geen UBO heeft opgegeven. Daarnaast heeft het Europese Hof van Justitie heeft onlangs bepaald dat de algemene toegankelijkheid van het register in strijd is met het recht op privacy. 

Wat zijn UBO’s?
Laten we bij het begin beginnen, want wat zijn UBO’s nou precies? Kort gezegd zijn UBO’s de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie. Denk aan mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een BV. Of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een VOF, of meer dan 25% stemrecht bij een statutenwijziging van een stichting. Heeft niemand een aanwijsbaar belang van meer dan 25%? Dan zijn de hoger leidinggevenden binnen een organisatie de UBO’s. Iedere UBO-plichtige organisatie heeft één of meer UBO’s.

Het registratieproces
Met de inwerkingtreding van het UBO-register werd een groot deel van de juridische organisaties in Nederland verplicht om de UBO’s te registreren in een centraal register bij de Kamer van Koophandel. Juridische organisaties opgericht na deze datum dienden direct de UBO’s te registreren bij oprichting. Voor juridische organisaties die voor deze datum al bestonden gold een overgangstermijn van 18 maanden om de UBO’s te registreren. In deze periode zijn zij op verschillende wijzen aangespoord om de UBO’s te registreren, onder meer via twee brieven van de KVK. Ondanks deze inspanningen hadden veel organisaties bij het verstrijken van deze deadline de UBO’s nog niet geregistreerd.

Niet registreren leidt tot consequenties
Het negeren van het verzoek tot registratie is niet zonder gevolgen. Met het verstrijken van de deadline is namelijk de handhaving van start gegaan. Deze handhaving wordt uitgevoerd door Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst. De handhaving wordt overwegend risicogebaseerd uitgevoerd. Organisaties met een hoger risico hebben dus meer kans op handhaving. Daarnaast is voorzien dat een deel van de handhavingscapaciteit steekproefsgewijs wordt ingezet, dus onafhankelijk van het risico van de organisatie. Organisaties waarop handhaving plaatsvindt krijgen eerst een brief, met een termijn om alsnog opgave te doen. Wanneer organisaties geen gehoor geven aan deze oproep kunnen sancties zoals boetes of lasten onder dwangsom worden opgelegd.

Recente ontwikkelingen
Onlangs heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat het UBO-register in strijd is met het recht op privacy. In de uitspraak van het Europees Hof staat dat de brede toegang tot deze informatie een ernstige inbreuk vormt op de privacy en de bescherming van persoonsgegevens. In reactie op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie heeft de Kamer van Koophandel (KvK) het register (tijdelijk) voor iedereen afgesloten. Wat de uiteindelijke oplossing wordt is nog niet bekend. De KvK is nog in gesprek met het ministerie van Financiën over een permanente regeling. De plicht om te registreren blijft overigens wel gewoon bestaan!

Meer informatie?
Wil je meer weten over het UBO-register? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij staan klaar met passend professioneel advies.Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen