Onze bijdrage aan de preventie van Covid-19

Onze bijdrage aan de preventie van Covid-19

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Met 6 notarissen, 1 toegevoegd notaris en de nodige waarnemers kunnen we garanderen dat er altijd voldoende mensen aanwezig zijn om de geplande akten doorgang te kunnen laten vinden. Conform het advies van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zullen wij per transactie nagaan of een notariële akte ook middels een onderhandse volmacht kan worden getekend. Als dat mogelijk is, nemen wij contact met u op; zo kunnen wij de momenten van fysieke ontmoetingen tot het minimum beperken. Op die manier proberen we onze klanten en onszelf te beschermen tegen het virus, maar zorgen we er tegelijkertijd voor dat men aan de slag kan met klussen en dat de verhuizing geen vertraging hoeft op te lopen.

Werkwijze voor wat betreft onroerend goed-dossiers

Leveringen zonder hypotheekakte

Daar waar het slechts een akte van levering betreft, en de koper géén hypotheek behoeft, verzoeken wij u als koper of verkoper in te stemmen met passeren bij volmacht. Indien u hiermee instemt, zullen we een volmacht toesturen (per post of per mail). De legalisatie van de handtekeningen hoeft niet plaats te vinden op kantoor, maar mag door middel van het maken van een foto waarop te zien is dat de betreffende persoon, met legitimatiebewijs in de hand, de volmacht tekent. Daarna ontvangen wij de getekende volmacht met digitale foto, kopie identiteitsbewijs én een akkoord op de inhoud van de akte retour.De behandelaar van het dossier zal met de koper en verkoper de procedure duidelijk kort sluiten.

Leveringen i.c.m. hypotheekakte

In de gevallen dat de koper wél een hypothecaire geldlening aangaat en daartoe een hypotheekakte moet worden getekend, geldt normaliter dat de akte niet bij (onderhandse) volmacht mag worden getekend. De situatie waarin we thans verkeren, wordt echter door onze beroepsorganisatie (KNB) betiteld als een noodsituatie. Dat betekent volgens de KNB dat ook voor het tekenen van hypotheekakten gekozen mag worden voor de vorenstaande procedure, indien de akte geen uitstel kan lijden. Echter, we hebben uiteraard ook te maken met een wederpartij, de bank. En we moeten voorkomen dat de akte later authenticiteit mist en de bank geen geldig hypotheekrecht heeft verkregen.Daarom zullen wij per dossier aan de betreffende bank goedkeuring vragen. Indien de bank instemt, kunnen we bij volmacht tekenen. Mocht deze toestemming uitblijven, dan is dat helaas niet mogelijk. Dan zal onderstaande regeling gelden.

Algemeen

Passeren bij volmacht blijkt niet mogelijk of is niet wenselijk

Uiteraard hebben we er ook begrip voor als u niet voor vorenstaande procedure kiest. U bent nog steeds welkom op kantoor. We proberen met u een afspraak te maken op een kantoor waar u de dienstverlening kunnen bieden die nodig is. We kunnen echter niet garanderen dat ieder kantoor alle werkdagen geopend zal zijn en vragen hiervoor uw begrip.

Legalisaties

Gedurende de periode dat dit coronaprotocol van kracht is, zullen wij met grote terughoudendheid legalisaties uitvoeren. Wij adviseren u daarom contact op te nemen met de notaris ten overstaan van wie de akte zal worden gepasseerd. Die notaris kan u wellicht een alternatieve mogelijkheid bieden, waarmee uw akte toch op tijd kan passeren. De KNB heeft aan alle notariskantoren een schrijven gestuurd waarin is uiteengezet hoe gehandeld kan worden tijdens deze noodsituatie.

Gedurende de periode dat dit coronaprotocol geldt, zullen wij u geen hand geven en gepaste afstand houden. De betrokkenheid bij u en uw dossiers zal echter even groot zijn als voorheen.

Tot slot

Indien u:

  • vermoedt dat u drager van het coronavirus bent;
  • mensen heeft ontmoet die positief getest zijn op het coronavirus;
  • onlangs in een gebied bent geweest met een verhoogde kans op corona
  • mensen uit een coronagebied fysiek heeft ontmoet,

verzoeken wij u ons daarvan – ook ongevraagd – in kennis te stellen. Andersom mag u er op rekenen dat wij ons ook bekommeren om uw gezondheid en veiligheid. We hopen u met deze mail wat duidelijkheid te hebben gegeven in deze onvoorspelbare tijden.

Schroom niet om contact met ons op te nemen als er vragen of onduidelijkheden zijn. We blijven onze relaties graag van dienst!Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen