Rechter: aantekeningen notaris vallen onder geheimhoudingsplicht

Rechter: aantekeningen notaris vallen onder geheimhoudingsplicht

Stel dat er onenigheid uitbreekt over een testament: mogen de erven dan de gespreksaantekeningen van de notaris die het testament heeft opgemaakt inzien? Het antwoord: nee. Het Gerechtshof Amsterdam bevestigde onlangs dat gespreksaantekeningen onder de geheimhoudingsplicht van de notaris vallen.

Het komt maar al te vaak voor: gedoe als iemand overlijdt over zijn of haar nalatenschap. “Dat is precies de reden dat een testament een verstandige keuze is”, vindt notaris Marijke Poolen. “Een testament schept duidelijkheid voor de achterblijvers.” Maar zelfs met een testament kan het wel eens mis gaan. Wat bedoelde de overledene nou precies? Gespreksaantekeningen kunnen dan uitkomst bieden, denken dan veel nabestaanden. “Dat kan ik me voorstellen, maar daar gaan notarissen niet in mee. Aantekeningen vallen onder de geheimhoudingsplicht. Het Gerechtshof Amsterdam bevestigde onlangs dat die zienswijze correct is.”

Onenigheid over uitleg testament
Op 5 april 2006 passeert een notaris een laatste testament. Bij het opstellen van het testament was de latere opvolger van de deze notaris als kandidaat-notaris al in hetzelfde kantoor werkzaam. Met deze wilsbeschikking legateert erflater het nodige aan zijn partner, met wie hij een samenlevingsovereenkomst heeft gesloten. Hij laat twee zonen (uit een eerdere relatie) als zijn enige erfgenamen achter.

Notaris Marijke Poolen

Als de erflater in 2017 overlijdt, ontstaat er onenigheid, met name over de aan zijn partner gelegateerde beperkte rechten van gebruik en bewoning van de woning. Het notariskantoor vindt dat zij geen bindend oordeel kunnen geven over de kwestie aan de ruziënde partijen. Daarop wendt de partner zich tot een andere notaris in de hoop op een sluitende uitleg over het testament. De door de partner ingeschakelde notaris wil vervolgens graag inzage in de aantekeningen. Dat wordt echter gewijzigd door de notaris van de overledene, waarna de partner naar de rechter stapt.

Het verzoek de aantekeningen te delen wordt afgewezen: de reikwijdte van de geheimhoudingsplicht wordt volgens de rechter door de notaris zelf bepaald, omdat alleen de notaris kan beoordelen of bepaalde gegevens onder zijn ambtsgeheim vallen. Daar horen dus óók de aantekeningen bij die de notaris maakt tijdens besprekingen met een cliënt.

Geen verrassende uitspraak
De uitspraak is niet verrassend, legt Poolen uit. “Rechtbanken oordelen vrijwel altijd dat een notaris in beginsel verplicht is tot geheimhouding van hetgeen hem of haar wordt toevertrouwd. Dat berust op de gedachte dat tussen de notaris en zijn cliënt een vertrouwensrelatie bestaat. De reden is natuurlijk dat een cliënt zich vrij moet voelen om tegenover de notaris openheid van zaken te geven en er tegelijkertijd op moet kunnen vertrouwen dat de notaris daar discreet mee omgaat.”

Vrijblijvende afspraak
Denk jij na over het opstellen van een testamentof wil je meer informatie over hoe dat in zijn werk gaat? Je kunt bij ons terecht voor uitgebreid advies. Neem contact op met een vestiging bij jou in de buurt voor een vrijblijvende afspraak.

 Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen