Regel uw testament voor uw vertrek op vakantie

Regel uw testament voor uw vertrek op vakantie

Uw testament regelen vóórdat u op vakantie gaat geeft rust.

De zomervakantie is van start gegaan, velen van u zullen op vakantie gaan. Niemand wil erover nadenken dat er iets kan gebeuren, maar helaas is een ongeluk niet uit te sluiten. Stel u komt te overlijden op vakantie, zijn uw zaken dan goed geregeld?

Waarom moet u een testament laten opstellen?

In een testament wordt er opgenomen wat er met uw nalatenschap gebeurt. Indien u geen testament heeft bepaalt de wet dit.
In de wet is opgenomen in welke volgorde de erfgenamen worden opgeroepen. Er worden daarbij vier groepen onderscheiden.

  1. Echtgenoot/geregistreerd partner en kinderen
  2. Ouders, broers en zussen
  3. Grootouders
  4. Overgrootouders

 

Zolang er in de eerdere groep nog een erfgenaam is, komt een volgende groep niet aan bod. Als er in geen van de vier groepen erfgenamen zijn, dan gaat de erfenis naar de Staat der Nederlanden.
Uw partner erft niets indien u niet getrouwd of geregistreerd partner bent. Ook hebben uw erfgenamen de taak om de erfenis te verdelen, dit gaat in veel gevallen goed maar kan ook problemen opleveren. Daarnaast kan er in een testament vastgelegd worden wie de voogdij over uw kinderen krijgt. Indien u wilt afwijken van de wettelijke bepalingen rondom de erfenis, dient u een testament op te maken.

Een testament opstellen bij Metis Notarissen

Een testament is alleen rechtsgeldig als deze door een notaris is opgemaakt. Metis Notarissen adviseert en begeleidt u bij het opstellen en vastleggen van uw erfenis. Wilt u meer informatie of een persoonlijk advies? Maak een afspraak bij uw dichtstbijzijnde Metis locatie.

Een fijne vakantie gewenst!