Regel uw testament voor uw vertrek op vakantie

Regel uw testament voor uw vertrek op vakantie

Uw testament regelen vóórdat u op vakantie gaat geeft rust.

De zomervakantie is van start gegaan, velen van u zullen op vakantie gaan. Niemand wil erover nadenken dat er iets kan gebeuren, maar helaas is een ongeluk niet uit te sluiten. Stel u komt te overlijden op vakantie, zijn uw zaken dan goed geregeld?

Waarom moet u een testament laten opstellen?

In een testament wordt er opgenomen wat er met uw nalatenschap gebeurt. Indien u geen testament heeft bepaalt de wet dit.
In de wet is opgenomen in welke volgorde de erfgenamen worden opgeroepen. Er worden daarbij vier groepen onderscheiden.

  1. Echtgenoot/geregistreerd partner en kinderen
  2. Ouders, broers en zussen
  3. Grootouders
  4. Overgrootouders

 

Zolang er in de eerdere groep nog een erfgenaam is, komt een volgende groep niet aan bod. Als er in geen van de vier groepen erfgenamen zijn, dan gaat de erfenis naar de Staat der Nederlanden.
Uw partner erft niets indien u niet getrouwd of geregistreerd partner bent. Ook hebben uw erfgenamen de taak om de erfenis te verdelen, dit gaat in veel gevallen goed maar kan ook problemen opleveren. Daarnaast kan er in een testament vastgelegd worden wie de voogdij over uw kinderen krijgt. Indien u wilt afwijken van de wettelijke bepalingen rondom de erfenis, dient u een testament op te maken.

Een testament opstellen bij Metis Notarissen

Een testament is alleen rechtsgeldig als deze door een notaris is opgemaakt. Metis Notarissen adviseert en begeleidt u bij het opstellen en vastleggen van uw erfenis. Wilt u meer informatie of een persoonlijk advies? Maak een afspraak bij uw dichtstbijzijnde Metis locatie.

Een fijne vakantie gewenst!Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen