Schenken aan een goed doel

Schenken aan een goed doel

Velen van ons dragen een goed doel of een vereniging een warm hart toe. Het steunen van een goed doel geeft ons het gevoel dat wij de wereld een beetje beter en mooier maken. Daarnaast kan het geven aan goede doelen een behoorlijke belastingteruggave opleveren, een win-win situatie. Het schenken aan een goed doel kan op twee manieren, een éénmalige schenking of een periodieke gift. Beide manieren hebben voordelen en afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u kiezen welke het beste bij u past.

Overweegt u een schenking aan een goed doel te doen en wenst u meer informatie over de vorm? Neem contact op met Metis Notarissen voor meer informatie.

Belastingaftrek

Giften aan een goed doel en onkosten voor vrijwilligerswerk zijn vaak aftrekbaar van de belasting. Een schenking is alleen aftrekbaar indien de begunstigde een ANBI of SBBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling of Steunstichting Sociaal Belang Behartigende Instelling) is. Op de site van de belastingdienst kunt u checken of een organisatie staat geregistreerd.

De netto teruggaven van een schenking kunnen oplopen tot meer dan de helft van het totaalbedrag van uw schenking. Het bedrag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de vorm die u kiest.

Éénmalige schenking

Een éénmalige schenking oftewel een gewone gift is een schenking die u maar één keer doet, of een schenking die u wel jaarlijks doet maar niet in een overeenkomst is vastgelegd. De mogelijke belastingaftrek van giften verschilt per persoon. Er geldt wel een drempelbedrag en een maximum: het totaal aantal (losse) giften moet hoger zijn dan 1% van het drempel inkomen én mag niet hoger zijn dan 10% van het drempel inkomen. De netto teruggaven kunnen oplopen tot meer dan 1/3 van het totaalbedrag van uw schenking. Gewone giften zijn vrijblijvender dan periodieke schenkingen, maar beperkter in de mogelijkheden voor belastingaftrek.

Periodieke schenking

De voorwaarden voor een periodieke schenking zijn als volgt:

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. Dit bedrag kan in één keer of in meerdere keren betaald worden.  
  • U schenkt het bedrag minimaal vijf jaar achter elkaar. 
  • U heeft vastgelegd wanneer uw jaarlijkse schenking stopt (bijvoorbeeld bij overlijden of verandering van inkomen). 

Een periodieke schenking is 100% aftrekbaar en er bestaat geen maximum. Er zijn een aantal voorwaarden; zoals eerder benoemd dient de begunstigde geregistreerd te zijn als ANBI. Daarnaast is de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die door een notaris of door uzelf met de vereniging is opgemaakt.  De laatste voorwaarde is dat u niets krijgt in ruil voor de gift.

Eindigen periodieke schenking

De periodieke schenking eindigt bij overlijden. In de notariële akte kan opgenomen worden dat de periodieke schenking eindigt op het moment dat uw inkomen daalt door bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid. Andere voorbeelden zijn bij faillissement of verlies van ANBI status van het goede doel. Schenken is een nobel streven maar u moet ook aan uzelf denken.

Neem contact op met Metis Notarissen bij vragen over het onderwerp schenken aan een goed doel, onze specialisten staan voor u klaar.Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen