Schenken in januari: zo ontloopt u de ‘180-dagen regel’.

Schenken in januari: zo ontloopt u de ‘180-dagen regel’.

December is altijd een drukke maand op onze kantoren; zo willen veel mensen nog op de valreep de vrijstelling van schenkbelasting benutten. Vanwege deze vrijstelling, die per kalenderjaar berekend wordt, hoeft er over de schenking geen schenkbelasting betaald te worden. Een mooi (kerst)cadeau voor uw dierbaren op het eind van het jaar. Een ander positief resultaat van het doen van een schenking is, dat de uiteindelijke erfenis verkleind wordt, waardoor op het moment van overlijden de aanslag erfbelasting ook lager zal uitvallen.

Metis_180-dagen regelIndien u in januari (weer) een schenking doet, ontloopt u als schenker en ontvanger de ‘180-dagen regel’. Deze regel houdt in dat alles wat u binnen 180 dagen voor overlijden geschonken heeft, alsnog wordt opgeteld bij uw nalatenschap. Met ander woorden: De schenking maakt dan deel uit van de erfenis. Hierdoor wordt het beoogde doel van de schenking, de erfenis verkleinen, tenietgedaan. Als u de jaarlijkse schenking gelijk in januari doet, dan heeft u na zes maanden al zeker gesteld dat de schenking niet alsnog belast wordt bij overlijden.

U kunt bij Metis notarissen terecht voor uitgebreid advies en begeleiding op het gebied van erfrecht en schenkingen. Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvende afspraak met onze specialisten.