Wegwijzer voor schenken op papier

Wegwijzer voor schenken op papier

Zit uw vermogen vast, bijvoorbeeld in een huis? En wilt u nu profiteren van de belastingvoordelen van schenken? Dan kunt u op papier geld schenken. Bij een schenking op papier schenkt u iemand een bedrag, maar het geld wordt niet werkelijk uitgekeerd. De ontvanger krijgt uw schenking pas in handen als u overlijdt. Vanaf het moment dat u uw schenking op papier doet, heeft u een schuld bij de ontvanger. Over die schuld betaalt u de ontvanger 6% rente. Dat rentepercentage is wettelijk zo bepaald. U bent verplicht om de rente te betalen. Betaalt u die rente niet of is de schenking niet bij notariële akte vastgelegd? Dan telt de Belastingdienst de schenking op papier alsnog op bij uw nalatenschap en is daarover erfbelasting verschuldigd.

Voordelen van schenken op papier

  • Schenken met geld dat ‘vast’ zit – Zit uw geld vast in beleggingen, onroerend goed of andere zaken? Dan is een schenking op papier een goede mogelijkheid om toch iets te schenken.
  • Minder (inkomsten)belasting voor u – Met een schenking op papier vermindert u uw vermogen op papier. Maar in de praktijk heeft u nog evenveel geld. Afhankelijk van uw situatie kan een schenking op papier ervoor zorgen dat u minder belasting hoeft te betalen. De ontvanger van uw papieren schenking krijgt het bedrag niet in handen, maar moet de Metis_schenkingsakteschenking wel opgeven aan de Belastingdienst (box 3). U moet rente betalen aan de ontvanger over het bedrag dat u op papier geschonken heeft.
  • Minder erfbelasting voor uw erfgenamen – Het geld dat u op papier schenkt, valt niet meer onder uw vermogen. Daardoor hoeven uw erfgenamen na uw overlijden minder erfbelasting te betalen. Voorwaarde is wel dat u elk jaar 6 procent rente heeft betaald over uw schenking op papier en dat de schenking vastligt in een notariële akte. Anders hoort het geschonken bedrag alsnog bij uw vermogen.
  • Minder eigen bijdrage Wet langdurige zorg – Krijgt u zorg uit de Wet langdurige zorg (vroeger: AWBZ)? Dan betaalt u meestal een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage wordt berekend op basis van uw inkomen en vermogen. Een schenking op papier vermindert het eigen vermogen. Daardoor hoeft u misschien minder eigen bijdrage te betalen. Let op: laat u van te voren goed adviseren. Een schenking op papier leidt niet altijd tot een lagere eigen bijdrage.

Lees ook:

Wenst u een advies op maat? Wij helpen u graag! Neem contact op met Metis Notarissen voor een vrijblijvende afspraak.Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen