De voordelen van een schenkingsakte. Schenken via de notaris.

De voordelen van een schenkingsakte. Schenken via de notaris.

Het einde van het jaar nadert, een populaire tijd om nog een schenking te doen aan uw (klein) kinderen. Afhankelijk van wat er met het geld gedaan wordt kunt u per jaar tot een bepaald bedrag belastingvrij schenken. U mag uw kinderen in 2021 sowieso een bedrag van € 6604 belastingvrij schenken zonder dat er een special doel voor de gift beoogd is. Voor kleinkinderen is het bedrag € 3244 voor dit jaar. U hoeft over dit bedrag ook geen aangifte schenkbelasting te doen. Andere regels gelden indien het geld wordt ingezet bij de aankoop van een huis, een studie of als het een eenmalige schenking betreft. Een schenking kunt u met een schenkingsakte via de notaris, of zelf via een onderhandse akte regelen.

Metis_schenkingsakte

De voordelen van een schenkingsakte

  • Een notariële akte kan nooit kwijtraken. Ook stelt de notaris altijd vast of u de beslissing neemt met uw volle verstand en uit vrije wil. Dit zorgt ervoor dat u (of de ontvanger) sterk staat als er achteraf ruzie ontstaat en de zaak misschien in de rechtbank belandt.
  • De notaris kan voorwaarden (clausules) meegeven aan uw schenking om te garanderen dat uw gift goed wordt besteed. Bijvoorbeeld: Uw kleinkind krijgt het geld pas vanaf zijn 18e verjaardag tot zijn beschikking of de ontvanger mag uw gift alleen voor studie of een huis gebruiken (en niet voor een vakantie).
  • Zit u onverhoopt krap bij kas? Bij de notaris kunt u regelen dat u uw schenking kunt terugdraaien.
  • Gaat de ontvanger scheiden ? Bij de notaris kunt u vastleggen dat de ex niet meeprofiteert van de gift. (Of juist wel een gedeelte van de schenking krijgt).
  • Uw notaris houdt er rekening mee dat uw schenkingen binnen het belastingvrije bedrag vallen, zodat uw (klein)kinderen geen belasting hoeven te betalen.
  • Wilt u grip houden op wat een kind met uw gift doet? Via de notaris kunt u een bewindvoerder aanstellen. Dit kan een andere naaste maar ook uzelf zijn. De bewindvoerder bepaalt samen met het kind waar hij zijn geld aan kan uitgeven.

De notarissen van Metis Notarissen zijn, gezien de specifieke deskundigheid, de aangewezen personen om u te wijzen op de gevolgen van bepaalde wetgeving. Tevens kunnen wij u ontzorgen door samen met u de schenkingsakte op te stellen en u te wijzen op belastingvoordelen.

Lees ook:

Wilt u meer informatie of liever een persoonlijk advies? Neem hier contact op met onze specialisten.

Bron: https://www.notaris.nl/schenken/schenken-via-de-notaris-of-zelf-regelenUw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen