Schenkingsvrijstelling voor eigen woning 

Schenkingsvrijstelling voor eigen woning 

Krijgt u iets van waarde, zonder dat daar iets voor tegenover staat? Dan heeft u te maken met een schenking. Soms betaalt u schenkbelasting, dit is afhankelijk van de relatie die u heeft met de schenker én waarvoor u het geld gebruikt.  

 Schenkingsvrijstelling voor eigen woning 

Sinds 1 januari 2017 is het mogelijk om € 100.000 euro per jaar te schenken aan wie u maar wil, zonder dat de begunstigde schenkingsbelasting hoeft te betalen.  Om in aanmerking te komen voor de schenkvrijstelling dienen de ontvanger en de schenker te voldoen aan de onderstaande voorwaarden: 

  • De persoon die de schenking ontvangt is op het moment van schenking tussen de 18 en 40 jaar oud; 
  • Het bedrag wordt gebruikt voor: 
    • de aankoop, verbetering of het onderhoud van een eigen woning; 
    • het aflossen van de eigenwoningschuld; 
    • de aflossing van de restschuld van een eerder verkochte eigen woning (ontstaan na 28 oktober 2012); 
    • het afkoopbedrag van rechten van erfpacht, opstal of beklemming. 

 Het maximale bedrag ten behoeve van de schenkvrijstelling is in de afgelopen jaren meerdere keren gewijzigd: 

Jaartal

Maximaal bedrag tbv schenkvrijstelling 

2013

€ 100,000

2014

€ 100.000

2015

€ 52.275

2016

€ 53.016

2017

€ 100.000

2018

€100.800

2019

€.102.010 (onder voorbehoud) 

 

 Schenking gedaan in 2015 of 2016? 

 

Heeft u in 2015 of 2016 een schenking gedaan aan uw kind waarbij u gebruik heeft gemaakt van een eenmalige verhoogde vrijstelling voor de eigen woning? Wellicht kunt u beroep doen op het overgangsrecht. Dit recht biedt de mogelijkheid om schenkingen aan kinderen uit 2015 en 2016, waarbij beroep is gedaan op een eenmalige verhoogde vrijstelling, aan te vullen in 2017 en 2018 tot €100.000.  

 Met ingang van 1 januari 2019 is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van het overgangsrecht. Wilt u weten in hoeverre u nog gebruik kunt maken van de aanvullende schenkvrijstelling of heeft u een andere vraag met betrekking tot het doen of ontvangen van schenkingen?

U kunt bij ons terecht voor uitgebreid advies en begeleiding. Neem contact op met een van onze specialisten van Metis Notarissen.