Uw notariële zaken regelen op afstand met een volmacht

Uw notariële zaken regelen op afstand met een volmacht

De volmacht

Door middel van een volmacht geeft u iemand die u vertrouwt de mogelijkheid om namens u een rechtshandeling te verrichten, zoals bijvoorbeeld een akte ondertekenen. U kunt dit recht geven aan uw notaris, uw partner, uw kinderen of een goede vriend. Dit kan een oplossing zijn wanneer u om gezondheidsredenen (tijdelijk) liever geen bezoeken buiten de deur plant.

Hoe maak ik een volmacht?

Uw notaris kan een volmacht opstellen, maar u kunt dit ook zelf (een onderhandse volmacht). Het opstellen van een notariële volmacht heeft wel voordelen. Zo begeleidt de notaris u bij het formuleren van uw wensen. Verder levert de akte bewijs op van het bestaan van de volmacht. De notaris controleert uw identiteit en of u wilsbekwaam bent zodat achteraf vaststaat dat u geestelijk in staat was om te bepalen zoals u heeft gedaan.

Wat kan er in een volmacht worden opgenomen?metis_volmacht

U kunt zelf bepalen wat er in de volmacht komt te staan. Een aantal voorbeelden:

  • wanneer gaat de volmacht in?
  • welke handelingen mag de gevolmachtigde wel of juist niet verrichten?
  • mag de gevolmachtigde alleen handelen of moet hij/zij dat samen met een andere gevolmachtigde doen?
  • Moet de gevolmachtigde zich verantwoorden voor de handelingen die hij/zij heeft verricht en zo ja, aan wie?

 

Wanneer is een volmacht niet mogelijk?

Niet alle aktes kunnen middels een volmacht ondertekend worden. Denk hierbij aan het tekenen van de hypotheekakte of een testament. Voor deze zaken kunt u natuurlijk wél een afspraak met ons inplannen op onze vestiging, waar we de regels van het RIVM nauwkeurig naleven.

Wilt u, ondanks de veiligheidsmaatregelen, toch geen afspraak op één van onze vestigingen? Natuurlijk zoeken we ook dan samen met u naar een passende oplossing. Denk hierbij aan bijvoorbeeld en afspraak op locatie, waarbij u thuisblijft en de notaris via het raam met u meekijkt.

Heeft u vragen over het maken van een afspraak, het opstellen van een volmacht of andere zaken? Neem dan gerust contact met ons op.

 Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen