Wanneer het tijd is om het stokje van uw familiebedrijf over te dragen

Wanneer het tijd is om het stokje van uw familiebedrijf over te dragen

Begin 2018 telde Nederland bijna 273 duizend familiebedrijven. Goed voor een kwart van de totale omzet in het niet-financiële bedrijfsleven. Ook familiebedrijven wisselen op z’n tijd van eigenaar. In de meeste gevallen verloopt een overdracht geruisloos. Vaak zijn er kinderen of andere familieleden werkzaam in het bedrijf die graag het roer van u willen overnemen. In sommige gevallen wordt er door de familie een mogelijke bedrijfsopvolger aangewezen. Bent u van plan om het stokje van uw familiebedrijf over te dragen aan een familielid? Lees hier welke mogelijkheden u heeft en van welke fiscale voordelen u gebruik kunt maken.

Maar eerst, wat is de definitie van een familiebedrijf?

 

Een familiebedrijf of familiaal bedrijf is een bedrijf dat in aanzienlijke mate wordt beheerd door een familie. De grootte  van het bedrijf maakt hierin niets uit. Volgens de Europese definitie van familiebedrijven, gehanteerd door het CBS, is een onderneming een familiebedrijf als:

  • De meerderheid van de besluitvormingsrechten in het bezit is van de natuurlijke perso(o)n(en) die de onderneming opgericht heeft, of in het bezit is van de natuurlijke perso(o)n(en) die het aandelenkapitaal van de onderneming verworven heeft, of in het bezit is van hun echtgenoten, ouders, kinderen of directe erfgenamen van kinderen.
  • De meerderheid van de besluitvormingsrechten zijn indirect of direct.
  • Ten minste één vertegenwoordiger van de familie of verwanten formeel betrokken is bij het bestuur van de onderneming.

 

Welke mogelijkheden zijn er om uw familiebedrijf over te dragen aan familieleden?

 

Er zijn drie verschillende manieren om uw bedrijf over te dragen aan een familielid:

  1. Erven: Bij de vererving van een familiebedrijf moet de opvolger over de waarde van het bedrijf erfbelasting (successierechten) betalen. Bij de belastingdienst kunt u gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling zorgt ervoor dat uw opvolger minder of zelfs geen belasting betaalt.
  2. Schenken: Een familiebedrijf schenken levert meerdere vrijstellingen op. Bij het schenken van een familiebedrijf mag de opvolging de betaling van de schenkbelasting spreiden over tien jaar. Dit maakt schenken fiscaal even aantrekkelijk als erven. Een extra voordeel is dat ook een deel van het bedrijfsvermogen is vrijgesteld van belastingen.
  3. De verkoop van aandelen: Na een analyse van het bedrijf zal een waardebepaling worden gemaakt en uiteindelijk de overdracht van aandelen plaatsvinden. Het initiatief hiervoor ligt bij de verkopende partij.

 

Vrijstelling van belastingen. 

 

De hoogte van de vrijstelling van belasting is afhankelijk van de waarde van de onderneming. Verder is aan deze bedrijfsopvolgingsregeling een aantal voorwaarden verbonden. Ook moet uw opvolger zelf aan de belastingdienst doorgeven dat hij/zij gebruik wil maken van de bedrijfsopvolgingsregeling. Daarnaast heeft uw opvolger geen recht op deze vrijstellingen als hij/zij het bedrijf minder dan vijf jaar voortzet. Stop hij/zij binnen vijf jaar, dan moet er alsnog met terugwerkende kracht erf- of schenkbelasting betaald worden.

Er zijn dus een aantal zaken waar goed op gelet moet worden. Het is daarom verstandig om advies in te winnen bij een specialist, welke mogelijkheid u ook overweegt. Metis Notarissen heeft die specialisten in huis die u graag bijstaan in dit traject. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend advies!Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen