Wat je moet weten over de rechtsgeldigheid van concepttestamenten

Wat je moet weten over de rechtsgeldigheid van concepttestamenten cover

Wat je moet weten over de rechtsgeldigheid van concepttestamenten

Onlangs heeft de minister voor Rechtsbescherming gereageerd op de discussie rondom de geldigheid van concepttestamenten. Aanleiding was het overlijden van een erflater zonder testament. De erflater had wel een concepttestament opgesteld, maar volgens de rechter konden hieraan geen rechten worden ontleend. Een aantal mensen heeft hierop een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden, waarin werd gepleit voor het toekennen van rechten aan concepttestamenten. In dit artikel gaan we in op de geldigheid van concepttestamenten.

Vormvoorschriften cruciaal voor juridische geldigheid testament

De minister heeft in zijn beantwoording aangegeven dat hij vasthoudt aan de huidige vormvoorschriften van een testament. Hij benadrukt het belang van rechtszekerheid en de bescherming van de erflater. Voor de rechtsgeldigheid van een uiterste wil moet de akte waarin de wilsbeschikking staat namelijk ondertekend worden door de erflater. Dit vormvoorschrift is van cruciaal belang en draagt bij aan een zorgvuldige afhandeling van nalatenschappen.

Maar hoe zit het dan met concepttestamenten?

Voordat de notaris de uiteindelijke akte passeert waarin de uiterste wil van de erflater is vastgelegd, kunnen er één of meerdere concepttestamenten worden opgesteld. Dit geeft de erflater de tijd om erover na te denken, eventueel met anderen te bespreken en aanpassingen te maken. De notaris speelt hierbij een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat de erflater in vrijheid zijn wensen kan bepalen. Vóór het passeren van de akte informeert de notaris de erflater over de inhoud en geeft hij een toelichting. Zo wordt ervoor gezorgd dat wat in de akte staat, de daadwerkelijke wil van de erflater weergeeft.

Waarom is dit zo belangrijk?

Zolang de uiterste wil niet is ondertekend door de erflater ten overstaan van de notaris, is er geen zekerheid dat het concepttestament overeenkomt met de uiterste wil op het moment van overlijden. Dit is van groot belang, omdat de uiterste wil pas van kracht wordt wanneer de erflater hier zelf niet meer over kan spreken. Het waarborgen van rechtszekerheid is daarom van essentieel belang.

Ruimte binnen het wettelijke kader

Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen. In individuele gevallen kan de rechter beslissen om af te wijken van het ondertekeningsvereiste en de nalatenschap af te wikkelen op basis van een niet-ondertekend concepttestament. Maar zo’n beslissing vereist een grondige beoordeling van alle omstandigheden van de casus. Dit biedt de rechter de nodige ruimte binnen het bestaande wettelijke kader.

Meer informatie?

Wij begrijpen dat het allemaal wat ingewikkeld kan lijken. Onze deskundige notarissen staan klaar om je te begeleiden bij het opstellen van een rechtsgeldig testament en al je vragen te beantwoorden. Wij zijn er om je gemoedsrust te bieden en ervoor te zorgen dat je wensen op de juiste manier worden vastgelegd.

Heb je nog vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We helpen je graag verder!Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen