Wie tekent de aktes op als de notaris op vakantie is?

Wie tekent de aktes op als de notaris op vakantie is?

De zomervakantie staat voor de deur! Net zoals iedereen kijkt ook de notaris uit naar zijn of haar welverdiende vakantie. Toch is het plannen van een vakantie voor de notaris net iets gecompliceerder dan voor andere bedrijfseigenaren. Een notaris kan namelijk niet zomaar de deur van zijn of haar kantoor voor een aantal weken dichttrekken. De reden hiervoor is dat het maatschappelijk belang vereist dat de continuïteit van de uitoefening van het notarisambt wordt gewaarborgd. Ook tijdens de vakantie van de notaris moeten er aktes worden opgemaakt en getekend. Daarom moet de notaris eerst officieel ‘de waarneming’ regelen bij de rechtbank.

De waarneming

De waarneming is een ander woord voor vervanging. Er moet dus officieel worden vastgelegd wie bij afwezigheid van de notarisnotaris_op_vakantie zijn of haar taken overneemt. Deze vervanger zal aan de dezelfde strenge voorwaarden moeten voldoen als de notaris zelf. In een notariskantoor kunnen notarissen onder drie verschillende titels werkzaam zijn:

Notaris

De notaris is de eigenaar van het kantoor. Hij of zij begeleidt cliënten, stelt notariële aktes op en ondertekent de aktes. De notaris is benoemd bij Koninklijk Besluit en heeft de eed afgelegd.

Toegevoegd notaris

Een toegevoegd notaris heeft dezelfde taken en bevoegdheden als de ‘gewone’ notaris. Het enige verschil is dat de toegevoegd notaris in loondienst is en onder verantwoordelijkheid valt van de ‘gewone’ notaris. Elke notaris is begonnen als kandidaat-notaris.

Kandidaat-notaris

De kandidaat-notaris heeft de studie notarieel recht afgerond en werkt op een notariskantoor. Hij of zij begeleidt cliënten en stelt notariële aktes op. Tijdens de eerste drie jaar volgt de kandidaat-notaris naast de werkzaamheden de notariële beroepsopleiding.

Een kandidaat-notaris mag alleen aktes ondertekenen als zij of hij is aangewezen als waarnemer van de notaris. Vereiste daarvoor is de afronding van de beroepsopleiding en minimaal drie jaar werkervaring als kandidaat-notaris. Tijdens de waarneming heeft de kandidaat-notaris dezelfde rechten, bevoegdheden en verplichtingen als een notaris of toegevoegd notaris.

Hoe is dit bij Metis Notarissen geregeld?

Bij Metis Notarissen hebben de notarissen de vakanties op elkaar afgestemd. Er is in waarneming voorzien door de notarissen onderling of door een kandidaat-notaris. Hierdoor zijn niet alle vestigingen alle dagen bezet. In overleg met u maken wij graag een afspraak op één van onze vijf vestigingen.

Wij wensen u en uw familie een mooie zomer toe!

 Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen