Wijziging in ontvangst of uitbetaling in contanten bij uw notaris

Wijziging in ontvangst of uitbetaling in contanten bij uw notaris

Notarissen mogen vanaf 1 mei geen bedragen meer boven de 2.500 euro in contanten ontvangen of uitbetalen. Dit heeft het bestuur van de KNB besloten na raadpleging van de ledenraad. Pinbetalingen zijn geen contante betalingen. De nieuwe regel in het reglement contanten is daarop niet van toepassing.

In een eerder bericht gaf het bestuur aan contante betalingen toe te willen laten tot 10.000 euro. Het bedrag zou dan aansluiten bij de objectieve meldingsindicator in het uitvoeringsbesluit van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 2018 (Wwft). Die indicator is in 2018 verlaagd van 15.000 euro naar 10.000 euro. Het bestuur van de KNB is echter van mening dat notarissen zo min mogelijk contanten moeten aannemen of uitbetalen en heeft daarom besloten de grens te verlagen. De meldingsplicht voor de Wwft geldt voor bedragen van 10.000 euro of meer.

Bron: https://www.knb.nl/