Zo voorkomt u ruzie om de erfenis

Zo voorkomt u ruzie om de erfenis

metis_erfenis

Ruzie rondom de erfenis, dat wilt u uiteraard te allen tijde voorkomen. Wij geven u een aantal tips voor u als erflater of erfgenaam voor een vlotte en probleemloze afhandeling van een erfenis. Tipje van de sluier: een goede voorbereiding is het halve werk!

Wat kan u als erflater doen?

Tip: Stel uw testament op en check regelmatig de inhoud

Een helder en duidelijk testament voorkomt discussie over de verdeling. Zorg er ook voor dat uw testament actueel is. Bent u in de tussentijd getrouwd, gescheiden, heeft u kinderen gekregen of een woning gekocht? Allemaal redenen om uw testament te herzien. Hoe meer u schriftelijk vastlegt over uw nalatenschap, hoe minder kans op ruzie omdat alles duidelijk op papier staat.

Tip: Praat vooraf met uw erfgenamen over uw testament

Door bij leven al te praten over de verdeling van uw waardevolle bezittingen kunt u ruzie voorkomen. Van tevoren overleggen voorkomt bijvoorbeeld dat meerdere erfgenamen aanspraak willen maken op hetzelfde voorwerp. Maak samen een lijst en betrek al uw erfgenamen in dit proces. Deze verdeling legt u dan vast in uw testament.

Tip : Stel een executeur aan

Een executeur is iemand die uw testament ten uitvoer brengt na uw overlijden. Dit kan de notaris zijn maar ook iemand anders die u vertrouwt. Een executeur is onpartijdig. Hij of zij houdt alle erfgenamen op de hoogte en betrekt hen bij het proces.

Wat kan u als erfgenaam doen?

Een vlotte en probleemloze afhandeling van een erfenis heeft u als erfgenaam zelf in de hand. Als er geen testament of executeur is aangesteld moeten de erfgenamen gezamenlijk de erfenis afwikkelen.

Tip: Zet zoveel mogelijk afspraken op papier

Bespreek goed hoe jullie de erfenis willen afwikkelen en noteer het proces. Inventariseer alle bezittingen en bepaal hoe deze zo eerlijk mogelijk verdeeld kunnen worden.

Tip: Loten en rouleren

Zijn er meerdere gegadigden voor één voorwerp? Organiseer een loting. Jullie kunnen ook afspreken om het voorwerp te laten rouleren. Leg deze afspraken ook vast op papier!

Tip: Wijs één erfgenaam aan om de erfenis af te wikkelen

Afhankelijk van de relatie en de erfenis is het niet altijd handig om alles samen te regelen. Wijs dan één erfgenaam aan.  Deze erfgenaam krijgt dan de volmacht om de erfenis af te wikkelen, ook wel boedelvolmacht genoemd. Ook kunt u een onafhankelijk iemand inschakelen om de verdeling te begeleiden. Komen jullie er toch niet samen uit en is er ruzie ontstaan? Denk er dan eens aan een mediator. Ook een notaris kan in sommige gevallen bemiddelen.

Contact

Metis Notarissen heeft specialisten in huis op het gebied van estate planning en de afwikkeling van nalatenschappen. Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met één van de vijf vestigingen bij u in de buurt!Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen