Het verdelen en toedelen van de koopwoning bij scheiding

Het verdelen en toedelen van de koopwoning bij scheiding

U gaat scheiden en u heeft samen een koophuis. Indien u in gemeenschap van goederen bent getrouwd heeft u allebei evenveel rechten om in de koopwoning te blijven wonen. Ook worden bij de scheiding de bezittingen en schulden gelijkwaardig verdeeld. Allereerst dient u samen te besluiten of u, uw partner of géén van beiden in de woning blijven wonen.

U blijft zelf in het koophuis wonen

Indien u ervoor kiest om zelf in het huis te blijven wonen dan zult u uw partner moeten uitkopen. Dit betekent dat u de helft van de waarde van het huis moet betalen. De waarde van het huis wordt bepaald door een taxatie van een makelaar. Naast het koophuis worden ook de schulden verdeeld. Hieronder valt ook de hypotheek. Door de hypotheekschuld af te trekken van de getaxeerde waarde blijft het bedrag over dat u uw partner verschuldigd bent.
Is er sprake van een onderwaarde, dan moet de vertrekkende partner de helft van de onderwaarde uitbetalen aan degene die in het huis blijft wonen.

Uw partner blijft in het koophuis wonen

Als u de woning verlaat heeft u ook recht op de helft van de waarde van het huis. Schulden die partners samen aangaan, zoals de hypotheekschuld bij de aankoop van een huis, blijven ook na de scheiding een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De schuldeiser kan u beiden, ook na het uit elkaar gaan, ieder afzonderlijk aanspreken voor gemaakte schulden. Dit heet ‘hoofdelijke aansprakelijkheid’.
Het verdelen en toedelen van de woning aan u dan wel uw partner dient bij notariële akte te gebeuren, gevolgd door inschrijving van deze akte in de openbare registers van het Kadaster. Alleen op deze manier wordt men 100% eigenaar van de woning. Voor de overname van de hypotheek zijn er 2 mogelijkheden: ofwel de huidige hypotheek oversluiten ofwel ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen bij de bank, ten behoeve van de partner die de woning verlaat.

U en uw partner blijven allebei niet in het koophuis wonen

U kiest ervoor om uw koophuis te verkopen. De opbrengst wordt eerst gebruikt om de hypotheek af te lossen. Wat er overblijft wordt gelijkmatig verdeeld over uw beiden. De mogelijkheid bestaat dat de hypotheek niet volledig afgelost wordt na verkoop van het huis. In dat geval bent u en uw partner aansprakelijk voor de restschuld van de hypotheek.

Is er sprake van verkoop met onderwaarde en heb je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dan kan het zo zijn dat deze instantie de restschuld kan overnemen. Hiervoor moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Scheiden: Huwelijkse voorwaarden

Bent u getrouwd onder huwelijkse voorwaarden? Dan heeft u niet per se recht op de helft van de waarde van het koophuis. Staat het huis op de naam van één van jullie beiden?  Degene op wiens naam het huis staat, heeft het volledige recht op woning. Hier kan ten alle tijden vanaf geweken worden als hier onderling andere afspraken over gemaakt worden.

Metis

Metis Notarissen kan u helpen om de verschillende opties te bespreken en u adviseren welke oplossing het beste past in uw situatie. Ook kan Metis u helpen bij het opstellen van een akte van verdeling en/of het verzorgen van een hypotheekakte.

Wilt u meer weten of een persoonlijk advies?Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen