Schenken – tips en mogelijkheden

Schenken – tips en mogelijkheden

Overweegt u om een schenking te doen? Om iemand (of misschien wel een goed doel) financieel te steunen, of bijvoorbeeld om de nalatenschap te verminderen? Laat u adviseren door een expert om er zeker van te zijn dat u schenkt in de meest optimale omstandigheden! Zo kunt u bijvoorbeeld tot een bepaald bedrag belastingvrij schenken en is het mogelijk om uw schenking ‘op papier’ te doen, terwijl uw vermogen op dat moment ‘vast’ zit in stenen.

Graag delen we een aantal algemene tips met u wanneer u overweegt om te schenken. Wenst u een advies op maat? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op!

 • Schenk alleen geld waar u bij kunt of schenk op papier
  Heeft u weinig geld op uw bankrekeningen? Zit het grootste deel van uw vermogen vast in uw huis of beleggingen? Dan is het verstandiger om met schenken te wachten tot na de verkoop van het huis of de beleggingen. Wilt u toch nu al schenken? Dan kunt u een schenking op papier doen. Dit kan in de toekomst ook van positieve invloed zijn op een eventueel te betalen eigen bijdrage in de zorg en/of op de erfbelasting over uw nalatenschap. Staat het grootste deel van uw vermogen vast op een depositospaarrekening of lijfrentepolis? Dan kunt u met uw schenking wachten tot het einde van de looptijd. Wilt u het geld al eerder opnemen om te schenken? Dan betaalt u vaak een boete. Vraag uw bank van te voren hoe hoog die boete is.
 • Reken uit hoeveel geld u zelf nodig heeft
  Heeft u geld over dat u wilt schenken? Houd dan ook rekening met uw eigen leven. Welke plannen heeft u voor later? Als er iets tegenzit, kunt u dan ook nog in uw levensonderhoud voorzien? Wilt u toch schenken, ondanks dat uw toekomst financieel misschien onzeker is? Dan kunt u bij de notaris vastleggen dat u uw schenking kunt terugdraaien. Dit heet een herroepingsclausule. Breng de ontvanger van de schenking wel op de hoogte van deze clausule. Dan weet hij dat hij het bedrag niet zomaar kan opmaken.
 • Wees open over uw schenking, voorkom scheve gezichten
  Misschien heeft een van uw kinderen financieel een steuntje in de rug nodig. Voorkom dat uw andere kinderen zich benadeeld voelen. Wees open over de schenking (of lening). Geeft u het ene kind een schenking en het andere kind niet? Dan kunt u dat bijvoorbeeld rechttrekken met uw nalatenschap. Bij de schenking of in uw testament neemt u dan op dat de schenking wordt afgetrokken van het erfdeel van het kind dat uw schenking kreeg.
 • Kies of u via de notaris wil schenken
  Een schenking via de notaris met een notariële akte heeft veel voordelen. Voor u en voor degene aan wie u schenkt. Maar het is niet verplicht om een schenking via de notaris te regelen. Regelt u het liever zelf? Dan legt u uw schenking vast in een eigen overeenkomst, oftewel een onderhandse akte. Een schenking op papier moet altijd via de notaris.

Schenken ‘op papier’

Zit uw vermogen vast, bijvoorbeeld in een huis? En wilt u nu profiteren van de belastingvoordelen van schenken? Dan kunt u op papier geld schenken. Bij een schenking op papier schenkt u iemand een bedrag, maar het geld wordt niet werkelijk uitgekeerd. De ontvanger krijgt uw schenking pas in handen als u overlijdt. Vanaf het moment dat u uw schenking op papier doet, heeft u een schuld aan de ontvanger. Over die schuld betaalt u de ontvanger 6% rente. Dat rentepercentage is wettelijk zo bepaald. U bent verplicht om de rente te betalen. Betaalt u die rente niet of is de schenking niet bij notariële akte vastgelegd? Dan telt de Belastingdienst de schenking op papier alsnog op bij uw nalatenschap en is daarover erfbelasting verschuldigd.

Een aantal voordelen van ‘op papier schenken’:

 • Schenken met geld dat ‘vast’ zit
  Zit uw geld vast in beleggingen, onroerend goed of andere zaken? Dan is een schenking op papier een goede mogelijkheid om toch iets te schenken.
 • Minder (inkomsten)belasting voor u
  Met een schenking op papier vermindert u uw vermogen op papier. Maar in de praktijk heeft u nog evenveel geld. Afhankelijk van uw situatie kan een schenking op papier ervoor zorgen dat u minder belasting hoeft te betalen. De ontvanger van uw papieren schenking krijgt het bedrag niet in handen, maar moet de schenking wel opgeven aan de Belastingdienst (box 3). U moet rente betalen aan de ontvanger over het bedrag dat u op papier geschonken heeft.
 • Minder erfbelasting voor uw erfgenamen
  Het geld dat u op papier schenkt, valt niet meer onder uw vermogen. Daardoor hoeven uw erfgenamen na uw overlijden minder erfbelasting te betalen. Voorwaarde is wel dat u elk jaar 6 procent rente heeft betaald over uw schenking op papier en dat de schenking vastligt in een notariële akte. Anders hoort het geschonken bedrag alsnog bij uw vermogen.
 • Minder eigen bijdrage Wet langdurige zorg
  Krijgt u zorg uit de Wet langdurige zorg (vroeger: AWBZ)? Dan betaalt u meestal een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage wordt berekend op basis van uw inkomen en vermogen. Een schenking op papier vermindert het eigen vermogen. Daardoor hoeft u misschien minder eigen bijdrage te betalen. Let op: laat u van te voren goed adviseren. Een schenking op papier leidt niet altijd tot een lagere eigen bijdrage.

Advies op maat

Wenst u een advies op maat? Wij helpen u graag. Vul onderstaand formulier in of bel ons (T 088-3040304) voor een persoonlijke afspraak!

Vragen bij verzoek om advies schenken
Gezinssamenstelling
Samenstelling vermogen
* Indien u deze gegevens liever kenbaar maakt in een persoonlijk gesprek dan kunt u contact met ons op nemen voor het maken van een afspraak voor vrijblijvend adviesgesprek.
(zogenaamd box 3-vermogen; in 2017 bedraagt dit voor een alleenstaande € 25.000,- en voor fiscale partners samen € 50.000,-).
* Indien u deze gegevens liever kenbaar maakt in een persoonlijk gesprek dan kunt u contact met ons op nemen voor het maken van een afspraak voor vrijblijvend adviesgesprek.
N.B. tot deze overige bezittingen behoren onder andere ook:
- geld dat u uitgeleend heeft aan een kind. (Schenking kan dan ook plaatsvinden door een kwijtschelding op deze geldlening);
- overige onroerende zaken die u op naam heeft;
- uw aandeel in goederen die nog onverdeeld zijn zoals bijvoorbeeld een onverdeelde nalatenschap;
- vermogen in het buitenland.
Eventuele eerdere schenkingen/ situatie kinderen