Schenken – tips en mogelijkheden

Schenken – tips en mogelijkheden

Overweegt u om een schenking te doen? Om iemand (of misschien wel een goed doel) financieel te steunen, of bijvoorbeeld om de nalatenschap te verminderen? Laat u adviseren door een expert om er zeker van te zijn dat u schenkt in de meest optimale omstandigheden! Zo kunt u bijvoorbeeld tot een bepaald bedrag belastingvrij schenken en is het mogelijk om uw schenking ‘op papier’ te doen, terwijl uw vermogen op dat moment ‘vast’ zit in stenen.

Graag delen we een aantal algemene tips met u wanneer u overweegt om te schenken. Wenst u een advies op maat? Neem contact op met onze specialisten.

Tips en mogelijkheden inzake een schenking

 

 • Schenk alleen geld waar u bij kunt of schenk op papier
  Heeft u weinig geld op uw bankrekeningen? Zit het grootste deel van uw vermogen vast in uw huis of beleggingen? Dan is het verstandiger om met schenken te wachten tot na de verkoop van het huis of de beleggingen. Wilt u toch nu al schenken? Dan kunt u een schenking op papier doen. Dit kan in de toekomst ook van positieve invloed zijn op een eventueel te betalen eigen bijdrage in de zorg en/of op de erfbelasting over uw nalatenschap. Staat het grootste deel van uw vermogen vast op een depositospaarrekening of lijfrentepolis? Dan kunt u met uw schenking wachten tot het einde van de looptijd. Wilt u het geld al eerder opnemen om te schenken? Dan betaalt u vaak een boete. Vraag uw bank van te voren hoe hoog die boete is.
 • Reken uit hoeveel geld u zelf nodig heeft
  Heeft u geld over dat u wilt schenken? Houd dan ook rekening met uw eigen leven. Welke plannen heeft u voor later? Als er iets tegenzit, kunt u dan ook nog in uw levensonderhoud voorzien? Wilt u toch schenken, ondanks dat uw toekomst financieel misschien onzeker is? Dan kunt u bij de notaris vastleggen dat u uw schenking kunt terugdraaien. Dit heet een herroepingsclausule. Breng de ontvanger van de schenking wel op de hoogte van deze clausule. Dan weet hij dat hij het bedrag niet zomaar kan opmaken.
 • Wees open over uw schenking, voorkom scheve gezichten
  Misschien heeft een van uw kinderen financieel een steuntje in de rug nodig. Voorkom dat uw andere kinderen zich benadeeld voelen. Wees open over de schenking (of lening). Geeft u het ene kind een schenking en het andere kind niet? Dan kunt u dat bijvoorbeeld rechttrekken met uw nalatenschap. Bij de schenking of in uw testament neemt u dan op dat de schenking wordt afgetrokken van het erfdeel van het kind dat uw schenking kreeg.
 • Kies of u via de notaris wil schenken
  Een schenking via de notaris met een notariële akte heeft veel voordelen. Voor u en voor degene aan wie u schenkt. Maar het is niet verplicht om een schenking via de notaris te regelen. Regelt u het liever zelf? Dan legt u uw schenking vast in een eigen overeenkomst, oftewel een onderhandse akte. Een schenking op papier moet altijd via de notaris.

Wenst u een advies op maat? Wij helpen u graag! Neem contact op met Metis Notarissen voor een afspraak.