Gevolmachtigde van een levenstestament: Wat staat je te wachten?

Gevolmachtigde van een levenstestament: Wat staat je te wachten?

Een levenstestament kan voor veel rust en zekerheid zorgen wanneer je niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen. Maar wat staat je als gevolmachtigde bij een levenstestament eigenlijk te wachten? Notaris Marijke Poolen legt het uit.

“In veel levenstestamenten gaat om twee volmachten: een voor zakelijke belangen en een voor medische en persoonlijke zaken”, stelt Poolen. “Een volmacht kan betrekking hebben op een tijdelijke periode, bijvoorbeeld vanwege een ingrijpende gebeurtenis. Het kan echter ook een structurele situatie zijn omdat iemand niet meer in staat is om zijn of haar eigen belangen te behartigen. In het levenstestament staat voor welke zaken je als gevolmachtigde bent gemachtigd.” Als gevolmachtigde heb je de grote verantwoordelijkheid om de belangen van de volmachtgever te behartigen en zijn of haar wensen uit te voeren. “De taken moeten zo zijn omschreven dat het voor iedereen duidelijk is wat de wensen van de volmachtgever zijn”, legt Poolen uit. Dit is een serieuze taak, waarbij het belangrijk is om goed voorbereid te zijn en op de hoogte te zijn van de grenzen en wensen van de volmachtgever.

Goede communicatie is essentieel
Poolen benadrukt het belang van communicatie tussen de gevolmachtigde en volmachtgever: “Het is belangrijk dat de gevolmachtigde goed weet wat de wensen van de volmachtgever zijn. Daarom is het ook goed om hierover te praten. Je moet namelijk precies weten wat er van je wordt verwacht. Wat wil de volmachtgever wel en niet? Wat zijn de grenzen? Het is belangrijk dat de gevolmachtigde op de hoogte is van deze informatie, zodat hij of zij de toegewezen taken goed kan uitvoeren.”

‘Als gevolmachtigde moet je precies weten wat er van je wordt verwacht.’

Rolverdeling bij meerdere gevolmachtigden
Het is mogelijk om meerdere gevolmachtigden aan te stellen: een voor financiële belangen en een voor medische en persoonlijke zaken. Ook is het mogelijk dat beide gevolmachtigden een deel van de taken op zich nemen. Wanneer dit het geval is worden de taken verdeeld. “Het is dan belangrijk om goed af te spreken wanneer je van tevoren samen overlegt over een beslissing. En vooral ook bespreekt wat er gebeurt wanneer je als gevolmachtigden het samen niet eens kunt worden”, stelt Poolen. “In het levenstestament kan de verdeling tussen gevolmachtigden heel specifiek zijn beschreven, maar het kan ook in globale lijnen worden uitgezet. Ook als je de enige gevolmachtigde bent is het goed om naaste familie te betrekken wanneer je voor een lastig besluit staat. Je kunt dan bij je beslissing rekening houden met hun opinie.”

 Het afleggen van rekening en verantwoording
Als gevolmachtigde is het wenselijk om rekening en verantwoording af te leggen over de besluiten die zijn genomen in naam van de volmachtgever. Poolen legt uit: “Denk hierbij bijvoorbeeld aan een overzicht van uitgaven en inkomsten. Zo kun je als gevolmachtigde aantonen dat je rekening hebt gehouden met de wensen uit het levenstestament. Iemand die is aangesteld als toezichthouder mag om uitleg omtrent deze cijfers vragen. Dit toezicht beschermt je als gevolmachtigde tegen eventuele verwijten van anderen.

 Het nakomen van afspraken lukt niet meer
“Wanneer je je taken als gevolmachtigde wegens omstandigheden niet meer kunt uitvoeren, moet er iemand anders worden aangewezen om je taken over te nemen”, stelt Poolen afsluitend. “Het kan zijn dat een opvolger in het levenstestament benoemd staat, maar het kan ook zijn dat je zelf een opvolger mag aanwijzen. Staat er in het levenstestament niets over deze beslissing, dan bepaalt de rechter wie je rol overneemt. Ook bij twijfel over je functioneren als gevolmachtigde kan de rechter worden gevraagd om iemand anders te benoemen. Als na onderzoek blijkt dat je niet naar behoren hebt gefunctioneerd zal de rechter een bewindvoerder, mentor of curator aanstellen.”

Meer informatie
Als je meer informatie wilt over het opstellen van een levenstestament of geïnteresseerd bent om gevolmachtigde te worden, neem dan contact op met Metis Notarissen. Een notaris kan je adviseren over de verschillende mogelijkheden en het correct opstellen van een levenstestament. Poolen benadrukt het belang van het tijdig regelen van zaken: “Het is verstandig om niet te wachten met het opstellen van een levenstestament. Er kan immers plotseling iets gebeuren waardoor je niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen. Door proactief te handelen, zorg je voor rust en zekerheid voor jezelf en je naasten.”

Lifestyle in Limburg
Dit artikel verscheen ook in Lifestyle in Limburg.



Uw notaris online, stel hier uw vraag!

Stel hier gratis uw juridische vraag en ontvang binnen 24 uur een antwoord.*

Contactformulier - chat

*U ontvangt gedurende de werkweek binnen 24 uur een antwoord van één van onze specialisten.

Ook Metis Notarissen wil graag de richtlijnen van RIVM volgen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen.

Alle voorgeschreven maatregelen worden in acht genomen! Ofschoon ons kantoor op werkdagen van 09.00 uur tot 17.15 uur geopend is, zullen wij – gelet op de adviezen van het RIVM en mits gelet op onze notariële zorgplicht naar onze mening verantwoord – besprekingen met u zoveel mogelijk via een beeldverbinding van Skype, FaceTime of Whatsapp of gewoon per telefoon voeren. Om de juiste afweging te maken verzoeken wij u daarom om met ons te bellen in plaats van spontaan langs te komen.

Dat betekent echter niet dat we uit de running zijn. Integendeel!

Lees meer over onze maatregelen