Wonen

U overweegt een woning of grond aan te kopen of te verkopen en u zoekt een sparringpartner die u van advies voorziet en met een juridische bril over uw schouder meekijkt? Bij Metis Notarissen zorgen wij ervoor dat u geen spijt krijgt van uw aan-/verkoop.

U kunt bij ons terecht voor:

 • overdracht van woningen/ bouwgrond
 • overdracht van bedrijfspanden en kantoorpanden
 • overdracht van agrarische onroerende zaken
 • het opstellen of beoordelen van koopovereenkomsten
 • het opmaken van hypotheekakten,
 • zowel ten behoeve van uw bank als ten behoeve van een particuliere geldverstrekker.
 • het splitsen in appartementsrechten
 • het opzetten en begeleiden van bouwprojecten
 • het opzetten en uitponden van projectverkopen
 • veilingen
 • het opstellen van huurovereenkomsten
 • verdelingen (bijvoorbeeld na relatiebreuk)

Iedere situatie is anders, daarom is bij ons maatwerk de standaard. Handige informatie voor woningcoöperaties? Lees hier verder!

Wist u dat het gebruikelijk is dat bij een aan- of verkoop van een woning of grond de koper degene is die bepaalt bij welke notaris de overdracht plaatsvindt? Partijen mogen van die regel afwijken. Dit komt regelmatig voor in nieuwbouwprojecten en bij aankopen van woningen uit nalatenschappen.

Staat uw woning te koop of bent u voornemens een woning aan te kopen, en wenst u de levering door ons kantoor te laten verzorgen, neem dan contact met ons op.

Metis Notarissen zorgt ervoor dat iedere transactie naar behoren verloopt en dat u zekerheid heeft omtrent uw aan- of verkoop. Schakel ons zo tijdig mogelijk in, zodat wij u zo goed mogelijk kunnen adviseren. Dan is het altijd gegarandeerd dat u als koper ook daadwerkelijk eigenaar wordt van de woning of grond, en dat u als verkoper de u toekomende koopsom ontvangt.

Wilt u een offerte aanvragen of persoonlijk advies?

GRATIS Compact Kopersverzekering

Stel: u (en uw partner) koopt/ kopen een woning en tekenen de koopovereenkomst. U gaat jegens de verkoper de verplichting aan om op datum x bij de notaris te verschijnen, de koopsom op die datum te voldoen en de akte van levering te ondertekenen.

Het is gebruikelijk om in die koopovereenkomst een boetebepaling op te nemen, waarin is vastgelegd dat, indien een van partijen de afspraken in de koopovereenkomst niet nakomt, deze in gebreke kan worden gesteld. Indien de afspraken daarna nog steeds niet worden nagekomen kan de wederpartij een boete opleggen van 10 % van de afgesproken koopsom.

Echter, tussen het moment van het tekenen van de koopovereenkomst en de akte bij de notaris komt u te overlijden. U kunt de afspraken in het contract zelf niet nakomen. Dat betekent voor uw partner/erfgenamen dat zij die verplichtingen moeten overnemen.

Maar de kans is aanwezig dat uw partner of uw erfgenamen de woning niet meer wensen af te nemen of niet meer kunnen afnemen (omdat de financiering niet meer mogelijk is).Op dat moment kan de verkoper aan uw partner/erfgenamen de verplichting opleggen een boete van 10% van de koopsom te betalen.

Indien Metis Notarissen voor u de werkzaamheden met betrekking tot de aankoop en financiering van uw woning mag verrichten, ontvangt u, bij wijze van extra service, GRATIS het certificaat compact kopersverzekering. Dit houdt in een verzekering bij voortijdig overlijden. Een eventuele, jegens verkoper verschuldigde, boete omdat de woning, wegens overlijden van de koper, niet kan worden afgenomen is dan afgedekt.

De Compact Kopersverzekering is alleen van toepassing indien u nog geen 65 jaar bent.

Mocht u meer informatie wensen, neem dan contact met ons op.